Styremøte 10. april 2019

Styremøte, 10.04.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
10.04.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdf
020-2019 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/020-2019 - Innkalling og saksliste.pdf020-2019 - Innkalling og saksliste.pdf
020-2019-1 - Vedlegg - Innkalling og saksliste 10.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/020-2019-1 - Vedlegg - Innkalling og saksliste 10.04.2019.pdf020-2019-1 - Vedlegg - Innkalling og saksliste 10.04.2019.pdf
021-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mars 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/021-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mars 2019.pdf021-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mars 2019.pdf
021-2019-1 - Protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/021-2019-1 - Protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdf021-2019-1 - Protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdf
022-2019-1 - Styrets årsberetning 2018 - oppdatert pr. 09.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/022-2019-1 - Styrets årsberetning 2018 - oppdatert pr. 09.04.2019.pdf022-2019-1 - Styrets årsberetning 2018 - oppdatert pr. 09.04.2019.pdf
022-2019-2 - Årsregnskap 2018 Sykehuspartner - oppdatert pr. 09.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/022-2019-2 - Årsregnskap 2018 Sykehuspartner - oppdatert pr. 09.04.2019.pdf022-2019-2 - Årsregnskap 2018 Sykehuspartner - oppdatert pr. 09.04.2019.pdf
023-2019 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/023-2019 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdf023-2019 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdf
023-2019-1 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/023-2019-1 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdf023-2019-1 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdf
024-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/024-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf024-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
025-2019 - Medarbeiderundersøkelsen 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/025-2019 - Medarbeiderundersøkelsen 2019.pdf025-2019 - Medarbeiderundersøkelsen 2019.pdf
026-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/026-2019 - Årsplan styret 2019.pdf026-2019 - Årsplan styret 2019.pdf
027-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/027-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf027-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf

Fant du det du lette etter?