Styremøte 10. april 2019

Styremøte, 10.04.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
10.04.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdfpdf337444
022-2019-2 - Årsregnskap 2018 Sykehuspartner - oppdatert pr. 09.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/022-2019-2 - Årsregnskap 2018 Sykehuspartner - oppdatert pr. 09.04.2019.pdf022-2019-2 - Årsregnskap 2018 Sykehuspartner - oppdatert pr. 09.04.2019.pdfpdf751259
021-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mars 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/021-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mars 2019.pdf021-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. mars 2019.pdfpdf38292
021-2019-1 - Protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/021-2019-1 - Protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdf021-2019-1 - Protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdfpdf324519
023-2019-1 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/023-2019-1 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdf023-2019-1 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdfpdf1409197
025-2019 - Medarbeiderundersøkelsen 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/025-2019 - Medarbeiderundersøkelsen 2019.pdf025-2019 - Medarbeiderundersøkelsen 2019.pdfpdf110688
022-2019-1 - Styrets årsberetning 2018 - oppdatert pr. 09.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/022-2019-1 - Styrets årsberetning 2018 - oppdatert pr. 09.04.2019.pdf022-2019-1 - Styrets årsberetning 2018 - oppdatert pr. 09.04.2019.pdfpdf225147
020-2019 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/020-2019 - Innkalling og saksliste.pdf020-2019 - Innkalling og saksliste.pdfpdf38043
023-2019 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/023-2019 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdf023-2019 - Virksomhetsrapport februar 2019.pdfpdf195388
020-2019-1 - Vedlegg - Innkalling og saksliste 10.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/020-2019-1 - Vedlegg - Innkalling og saksliste 10.04.2019.pdf020-2019-1 - Vedlegg - Innkalling og saksliste 10.04.2019.pdfpdf175874
024-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/024-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf024-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfpdf209625
026-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/026-2019 - Årsplan styret 2019.pdf026-2019 - Årsplan styret 2019.pdfpdf150462
027-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042019/027-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf027-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf291044

Fant du det du lette etter?