Styremøte 11. desember 2019

Styremøte, 11.12.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
11.12.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll – styremøte Sykehuspartner HF 11. desember 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/0 - Foreløpig protokoll – styremøte Sykehuspartner HF 11. desember 2019.pdf0 - Foreløpig protokoll – styremøte Sykehuspartner HF 11. desember 2019.pdf
076-2019 - Innkalling og saksliste 11.12.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/076-2019 - Innkalling og saksliste 11.12.2019.pdf076-2019 - Innkalling og saksliste 11.12.2019.pdf
077-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. og 31.10.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/077-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. og 31.10.2019.pdf077-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. og 31.10.2019.pdf
077-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/077-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdf077-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdf
077-2019-3 - Protokoll fra styremøte 31.10.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/077-2019-3 - Protokoll fra styremøte 31.10.2019.pdf077-2019-3 - Protokoll fra styremøte 31.10.2019.pdf
078-2019 - Virksomhetsrapport oktober 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/078-2019 - Virksomhetsrapport oktober 2019.pdf078-2019 - Virksomhetsrapport oktober 2019.pdf
078-2019-1 - Virksomhetsrapport oktober 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/078-2019-1 - Virksomhetsrapport oktober 2019.pdf078-2019-1 - Virksomhetsrapport oktober 2019.pdf
079-2019 - Vurdering overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/079-2019 - Vurdering overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF.pdf079-2019 - Vurdering overføring av IT-drift fra Sykehusapotekene HF til Sykehuspartner HF.pdf
080-2019 - Programplan med leveranseplan 2020 - program STIM.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/080-2019 - Programplan med leveranseplan 2020 - program STIM.pdf080-2019 - Programplan med leveranseplan 2020 - program STIM.pdf
080-2019-1 - Vedlegg - STIM programplan 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/080-2019-1 - Vedlegg - STIM programplan 2020.pdf080-2019-1 - Vedlegg - STIM programplan 2020.pdf
082-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/082-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf082-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
083-2019 - Årsplan styret 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/083-2019 - Årsplan styret 2020.pdf083-2019 - Årsplan styret 2020.pdf
084-2019 - Styrets egenevaluering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122019/084-2019 - Styrets egenevaluering.pdf084-2019 - Styrets egenevaluering.pdf

Fant du det du lette etter?