Styremøte 12. oktober 2017

Styremøte, 12.10.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
12.10.2017 
Klokkeslett
08:30-12:00
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Saksliste Styret SPHF 2017.10.12.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/0 - Saksliste Styret SPHF 2017.10.12.pdf0 - Saksliste Styret SPHF 2017.10.12.pdf
060-2017 - Innkalling og saksliste 12.10.2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/060-2017 - Innkalling og saksliste 12.10.2017.pdf060-2017 - Innkalling og saksliste 12.10.2017.pdf
061-2017 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/061-2017 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017.pdf061-2017 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. august 2017.pdf
061-2017-1 - Protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/061-2017-1 - Protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdf061-2017-1 - Protokoll fra styremøte 30.08.2017.pdf
062-2017 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/062-2017 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2017.pdf062-2017 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2017.pdf
062-2027-2 - Virksomhetsrapport 2_tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/062-2027-2 - Virksomhetsrapport 2_tertial 2017.pdf062-2027-2 - Virksomhetsrapport 2_tertial 2017.pdf
063-2017 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017_1.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/063-2017 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017_1.pdf063-2017 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31. mai 2017_1.pdf
063-2017-1 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/063-2017-1 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdf063-2017-1 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdf
064-2017 - Årsplan styret 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/064-2017 - Årsplan styret 2017.pdf064-2017 - Årsplan styret 2017.pdf
065-2017 - Driftsorienteringer til styret.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102017/065-2017 - Driftsorienteringer til styret.pdf065-2017 - Driftsorienteringer til styret.pdf

Fant du det du lette etter?