Styremøte 15. oktober 2020

Styremøte, 15.10.2020

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
15.10.2020 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Forelølpig protokoll fra styremøte 15.10.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/0 - Forelølpig protokoll fra styremøte 15.10.2020.pdf0 - Forelølpig protokoll fra styremøte 15.10.2020.pdfpdf710868
073-2020-1 - Tertialrapport 2. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/073-2020-1 - Tertialrapport 2. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP.pdf073-2020-1 - Tertialrapport 2. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP.pdfpdf2447598
072-2020 - Virksomhetsrapport 2 tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/072-2020 - Virksomhetsrapport 2 tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdf072-2020 - Virksomhetsrapport 2 tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfpdf753036
074-2020-1 - Sykehuspartner HF Budsjettinnspill 2021 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/074-2020-1 - Sykehuspartner HF Budsjettinnspill 2021 - oppdatert.pdf074-2020-1 - Sykehuspartner HF Budsjettinnspill 2021 - oppdatert.pdfpdf1198617
073-2020 - Tertialrapport 2 tertial 2020 for programmene STIM og ISOP.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/073-2020 - Tertialrapport 2 tertial 2020 for programmene STIM og ISOP.pdf073-2020 - Tertialrapport 2 tertial 2020 for programmene STIM og ISOP.pdfpdf997362
070-2020 - Innkalling og saksliste 15.10.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/070-2020 - Innkalling og saksliste 15.10.2020.pdf070-2020 - Innkalling og saksliste 15.10.2020.pdfpdf660086
071-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.09.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/071-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.09.2020.pdf071-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.09.2020.pdfpdf729622
074-2020 - Budsjettinnspill 2021 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/074-2020 - Budsjettinnspill 2021 - oppdatert.pdf074-2020 - Budsjettinnspill 2021 - oppdatert.pdfpdf827104
074-2020-2 - Budsjett 2021 Tjenesteleveranser.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/074-2020-2 - Budsjett 2021 Tjenesteleveranser.pdf074-2020-2 - Budsjett 2021 Tjenesteleveranser.pdfpdf975428
072-2020-1 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/072-2020-1 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdf072-2020-1 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfpdf1687779
077-2020 - Årsplan styret 2020-2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/077-2020 - Årsplan styret 2020-2021.pdf077-2020 - Årsplan styret 2020-2021.pdfpdf699626
075-2020 - Oppgradering til Windows 10 og opprydding i applikasjonsporteføljen.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/075-2020 - Oppgradering til Windows 10 og opprydding i applikasjonsporteføljen.pdf075-2020 - Oppgradering til Windows 10 og opprydding i applikasjonsporteføljen.pdfpdf1024482
078-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102020/078-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf078-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf773717

Fant du det du lette etter?