Styremøte 16. september 2020

Styremøte, 16.09.2020

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
16.09.2020 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 16.09.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 16.09.2020.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 16.09.2020.pdfpdf720089
062-2020 - Innkalling og saksliste 16.09.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/062-2020 - Innkalling og saksliste 16.09.2020.pdf062-2020 - Innkalling og saksliste 16.09.2020.pdfpdf164884
063-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.08.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/063-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.08.2020.pdf063-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 28.08.2020.pdfpdf669907
064-2020 - Etablering av felles plattform - program STIM.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/064-2020 - Etablering av felles plattform - program STIM.pdf064-2020 - Etablering av felles plattform - program STIM.pdfpdf939201
064-2020-1 - Etablering av felles plattform - program STIM - beskrivelse av skytjenester og begreupsbruk_1.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/064-2020-1 - Etablering av felles plattform - program STIM - beskrivelse av skytjenester og begreupsbruk_1.pdf064-2020-1 - Etablering av felles plattform - program STIM - beskrivelse av skytjenester og begreupsbruk_1.pdfpdf683427
065-2020 - Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/065-2020 - Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.pdf065-2020 - Innspill til revisjonsplan 2021 for konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst.pdfpdf696632
065-2020-1 - Brev fra HSØ revisjonsutvalg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/065-2020-1 - Brev fra HSØ revisjonsutvalg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021.pdf065-2020-1 - Brev fra HSØ revisjonsutvalg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2021.pdfpdf464944
066-2020 - Møtedatoer styret 2021 - gjenstående.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/066-2020 - Møtedatoer styret 2021 - gjenstående.pdf066-2020 - Møtedatoer styret 2021 - gjenstående.pdfpdf562767
067-2020 - Budsjettprosess 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/067-2020 - Budsjettprosess 2021.pdf067-2020 - Budsjettprosess 2021.pdfpdf942789
068-2020 - Årsplan styret 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/068-2020 - Årsplan styret 2020.pdf068-2020 - Årsplan styret 2020.pdfpdf690428
069-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092020/069-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf069-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf796820

Fant du det du lette etter?