Styremøte 17. juni 2020

Styremøte, 17.06.2020

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.06.2020 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 17.06.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 17.06.2020.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 17.06.2020.pdfpdf706255
038-2020 - Innkalling og saksliste 17.06.2020 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/038-2020 - Innkalling og saksliste 17.06.2020 - oppdatert.pdf038-2020 - Innkalling og saksliste 17.06.2020 - oppdatert.pdfpdf393842
039-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/039-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020.pdf039-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020.pdfpdf433802
040-2020-1 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP - oppdatert i styremøte 17.06.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/040-2020-1 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP - oppdatert i styremøte 17.06.2020.pdf040-2020-1 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 for programmene STIM og ISOP - oppdatert i styremøte 17.06.2020.pdfpdf1814324
041-2020 - Konsernrevisjon rapport 5-2020 revisjon av felles plattform - program STIM 1. terital 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/041-2020 - Konsernrevisjon rapport 5-2020 revisjon av felles plattform - program STIM 1. terital 2020.pdf041-2020 - Konsernrevisjon rapport 5-2020 revisjon av felles plattform - program STIM 1. terital 2020.pdfpdf373985
040-2020 - Virksomhetsrapport 1. tertial for programmene STIM og ISOP.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/040-2020 - Virksomhetsrapport 1. tertial for programmene STIM og ISOP.pdf040-2020 - Virksomhetsrapport 1. tertial for programmene STIM og ISOP.pdfpdf588381
046-2020 - Prosjekt Modernisering av nett program STIM – anskaffelse av rammeavtale for oppgradering og modernis.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/046-2020 - Prosjekt Modernisering av nett program STIM – anskaffelse av rammeavtale for oppgradering og modernis.pdf046-2020 - Prosjekt Modernisering av nett program STIM – anskaffelse av rammeavtale for oppgradering og modernis.pdfpdf522794
047-2020 - Prosjekt innføring av kryptert stamnett - oppfølging av vedtak.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/047-2020 - Prosjekt innføring av kryptert stamnett - oppfølging av vedtak.pdf047-2020 - Prosjekt innføring av kryptert stamnett - oppfølging av vedtak.pdfpdf778306
042-2020 - Virksomhetsrapport mai 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/042-2020 - Virksomhetsrapport mai 2020.pdf042-2020 - Virksomhetsrapport mai 2020.pdfpdf404430
042-2020-1 - Virksomhetsrapport mai 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/042-2020-1 - Virksomhetsrapport mai 2020.pdf042-2020-1 - Virksomhetsrapport mai 2020.pdfpdf1273299
045-2020 - Prosjekt Trådløst nett, program STIM – finansiering 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/045-2020 - Prosjekt Trådløst nett, program STIM – finansiering 2020.pdf045-2020 - Prosjekt Trådløst nett, program STIM – finansiering 2020.pdfpdf316013
041-2020-1 - Rapport 5-2020 - Revisjon av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 1. terital 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/041-2020-1 - Rapport 5-2020 - Revisjon av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 1. terital 2020.pdf041-2020-1 - Rapport 5-2020 - Revisjon av Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering 1. terital 2020.pdfpdf1074174
044-2020 - Prosjekt Sikkerhetssone, program STIM – revidert plan og budsjett.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/044-2020 - Prosjekt Sikkerhetssone, program STIM – revidert plan og budsjett.pdf044-2020 - Prosjekt Sikkerhetssone, program STIM – revidert plan og budsjett.pdfpdf399438
043-2020-1 - Vedlegg - prosjektplan Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/043-2020-1 - Vedlegg - prosjektplan Windows 10.pdf043-2020-1 - Vedlegg - prosjektplan Windows 10.pdfpdf485065
043-2020 - Transformasjon og oppgradering til Windows 10 – revidert leveranseplan og kostnadsomfang.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/043-2020 - Transformasjon og oppgradering til Windows 10 – revidert leveranseplan og kostnadsomfang.pdf043-2020 - Transformasjon og oppgradering til Windows 10 – revidert leveranseplan og kostnadsomfang.pdfpdf846673
049-2020 - Årsplan styret 2020 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/049-2020 - Årsplan styret 2020 - oppdatert.pdf049-2020 - Årsplan styret 2020 - oppdatert.pdfpdf399014
050-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062020/050-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf050-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf422805

Fant du det du lette etter?