Styremøte 17. mars 2021

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 17.03.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 17.03.2021.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 17.03.2021.pdfpdf757339
016-2021 - Innkalling og saksliste 17.03.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/016-2021 - Innkalling og saksliste 17.03.2021.pdf016-2021 - Innkalling og saksliste 17.03.2021.pdfpdf692328
017-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.02.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/017-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.02.2021.pdf017-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.02.2021.pdfpdf780217
018-2021 - Administrende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/018-2021 - Administrende direktørs orienteringer.pdf018-2021 - Administrende direktørs orienteringer.pdfpdf1047490
018-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/018-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar 2021.pdf018-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte i HSØ 4. februar 2021.pdfpdf166697
019-2021 - Virksomhetsrapport januar 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/019-2021 - Virksomhetsrapport januar 2021.pdf019-2021 - Virksomhetsrapport januar 2021.pdfpdf727216
019-2021-1 - Virksomhetsrapport januar 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/019-2021-1 - Virksomhetsrapport januar 2021.pdf019-2021-1 - Virksomhetsrapport januar 2021.pdfpdf1736976
020-2021 - Oppdrag og bestilling 2021 og protokoll fra foretaksmøte 19. februar 2021.docx.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/020-2021 - Oppdrag og bestilling 2021 og protokoll fra foretaksmøte 19. februar 2021.docx.pdf020-2021 - Oppdrag og bestilling 2021 og protokoll fra foretaksmøte 19. februar 2021.docx.pdfpdf759461
020-2021-1 - Protokoll fra foretaksmøte 19.02.2021 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/020-2021-1 - Protokoll fra foretaksmøte 19.02.2021 - Sykehuspartner HF.pdf020-2021-1 - Protokoll fra foretaksmøte 19.02.2021 - Sykehuspartner HF.pdfpdf559464
020-2021-2 - Oppdrag og bestilling 2021 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/020-2021-2 - Oppdrag og bestilling 2021 - Sykehuspartner HF.pdf020-2021-2 - Oppdrag og bestilling 2021 - Sykehuspartner HF.pdfpdf362789
021-2021 - Innspill til økonomisk langtidsplan Sykehuspartner HF 2022 - 2025.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/021-2021 - Innspill til økonomisk langtidsplan Sykehuspartner HF 2022 - 2025.pdf021-2021 - Innspill til økonomisk langtidsplan Sykehuspartner HF 2022 - 2025.pdfpdf1033182
021-2021-1 - Økonomisk langtidsplan Sykehuspartner HF 2022 - 2025.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/021-2021-1 - Økonomisk langtidsplan Sykehuspartner HF 2022 - 2025.pdf021-2021-1 - Økonomisk langtidsplan Sykehuspartner HF 2022 - 2025.pdfpdf1523660
022-2021 - Følgerevisjon program STIM per 3. mars 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/022-2021 - Følgerevisjon program STIM per 3. mars 2021.pdf022-2021 - Følgerevisjon program STIM per 3. mars 2021.pdfpdf719538
022-2021-1 - Rapport 1-2021 - følgerevisjon av program STIM pr. 03.03.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/022-2021-1 - Rapport 1-2021 - følgerevisjon av program STIM pr. 03.03.2021.pdf022-2021-1 - Rapport 1-2021 - følgerevisjon av program STIM pr. 03.03.2021.pdfpdf582298
023-2021 - Rapport Ressusbruk på IKT i helse- og omsorgssektoren i 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/023-2021 - Rapport Ressusbruk på IKT i helse- og omsorgssektoren i 2019.pdf023-2021 - Rapport Ressusbruk på IKT i helse- og omsorgssektoren i 2019.pdfpdf737841
023-2021-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2019 v.1.0.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/023-2021-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2019 v.1.0.pdf023-2021-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2019 v.1.0.pdfpdf5379783
024-2021 - Årsplan styret 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/024-2021 - Årsplan styret 2021.pdf024-2021 - Årsplan styret 2021.pdfpdf585177
026-2021 - Status oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032021/026-2021 - Status oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.pdf026-2021 - Status oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.pdfpdf888923


Fant du det du lette etter?