Styremøte 19. juni 2018

Styremøte, 19.06.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
19.06.2018 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

040-2018-3 - Protokoll fra styremøte 14.06.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/040-2018-3 - Protokoll fra styremøte 14.06.2018.pdf040-2018-3 - Protokoll fra styremøte 14.06.2018.pdfpdf199897
040-2018 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/040-2018 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdf040-2018 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdfpdf38647
040-2018-1 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/040-2018-1 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdf040-2018-1 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdfpdf297767
044-2018-1 - Virksomhetsrapport Mai 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/044-2018-1 - Virksomhetsrapport Mai 2018.pdf044-2018-1 - Virksomhetsrapport Mai 2018.pdfpdf840131
044-2018 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/044-2018 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdf044-2018 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdfpdf196312
049-2018 - Resultat fra medarbeiderundersøkelsen.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/049-2018 - Resultat fra medarbeiderundersøkelsen.pdf049-2018 - Resultat fra medarbeiderundersøkelsen.pdfpdf77708
050-2018 - Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/050-2018 - Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.pdf050-2018 - Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.pdfpdf280400
039-2018 - Innkalling og saksliste 19 06 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/039-2018 - Innkalling og saksliste 19 06 18.pdf039-2018 - Innkalling og saksliste 19 06 18.pdfpdf37744
043-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. 1.tertial 2018 inkl. risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/043-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. 1.tertial 2018 inkl. risikovurdering.pdf043-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. 1.tertial 2018 inkl. risikovurdering.pdfpdf1027185
047-2018-1 - Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/047-2018-1 - Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdf047-2018-1 - Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfpdf845701
000 Saksliste Styret 190618.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/000 Saksliste Styret 190618.pdf000 Saksliste Styret 190618.pdfpdf187133
043-2018 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/043-2018 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2018.pdf043-2018 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2018.pdfpdf196244
047-2018 - Revisjon GAT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/047-2018 - Revisjon GAT.pdf047-2018 - Revisjon GAT.pdfpdf64936
041-2018 - Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/041-2018 - Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf041-2018 - Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfpdf196560
041-2018-1 - Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 07062018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/041-2018-1 - Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 07062018.pdf041-2018-1 - Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 07062018.pdfpdf221604
042-2018 - Møteplan 2019 - Styremøter.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/042-2018 - Møteplan 2019 - Styremøter.pdf042-2018 - Møteplan 2019 - Styremøter.pdfpdf41870
045-2018 - Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/045-2018 - Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur.pdf045-2018 - Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur.pdfpdf393392
046-2018 - Investeringsmidler status og ramme for 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/046-2018 - Investeringsmidler status og ramme for 2018.pdf046-2018 - Investeringsmidler status og ramme for 2018.pdfpdf416259
051-2018 - Årsplan styret 2018 06 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/051-2018 - Årsplan styret 2018 06 2018.pdf051-2018 - Årsplan styret 2018 06 2018.pdfpdf173072
052-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19 06 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/052-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19 06 18.pdf052-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19 06 18.pdfpdf261569

Fant du det du lette etter?