Styremøte 19. juni 2018

Styremøte, 19.06.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
19.06.2018 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

000 Saksliste Styret 190618.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/000 Saksliste Styret 190618.pdf000 Saksliste Styret 190618.pdf
039-2018 - Innkalling og saksliste 19 06 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/039-2018 - Innkalling og saksliste 19 06 18.pdf039-2018 - Innkalling og saksliste 19 06 18.pdf
040-2018 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/040-2018 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdf040-2018 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdf
040-2018-1 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/040-2018-1 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdf040-2018-1 - Protokoll fra styremøte 02.05.2018.pdf
040-2018-3 - Protokoll fra styremøte 14.06.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/040-2018-3 - Protokoll fra styremøte 14.06.2018.pdf040-2018-3 - Protokoll fra styremøte 14.06.2018.pdf
041-2018 - Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/041-2018 - Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf041-2018 - Protokoll fra foretaksmøte 07.06.2018.pdf
041-2018-1 - Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 07062018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/041-2018-1 - Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 07062018.pdf041-2018-1 - Protokoll fra foretaksmøte i Sykehuspartner HF 07062018.pdf
042-2018 - Møteplan 2019 - Styremøter.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/042-2018 - Møteplan 2019 - Styremøter.pdf042-2018 - Møteplan 2019 - Styremøter.pdf
043-2018 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/043-2018 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2018.pdf043-2018 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2018.pdf
043-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. 1.tertial 2018 inkl. risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/043-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. 1.tertial 2018 inkl. risikovurdering.pdf043-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. 1.tertial 2018 inkl. risikovurdering.pdf
044-2018 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/044-2018 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdf044-2018 - Virksomhetsrapport mai 2018.pdf
044-2018-1 - Virksomhetsrapport Mai 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/044-2018-1 - Virksomhetsrapport Mai 2018.pdf044-2018-1 - Virksomhetsrapport Mai 2018.pdf
045-2018 - Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/045-2018 - Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur.pdf045-2018 - Videre arbeid med standardisering og modernisering av IKT-infrastruktur.pdf
046-2018 - Investeringsmidler status og ramme for 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/046-2018 - Investeringsmidler status og ramme for 2018.pdf046-2018 - Investeringsmidler status og ramme for 2018.pdf
047-2018 - Revisjon GAT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/047-2018 - Revisjon GAT.pdf047-2018 - Revisjon GAT.pdf
047-2018-1 - Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/047-2018-1 - Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdf047-2018-1 - Revisjonsrapport 12-2017_Forvaltning av GAT.pdf
049-2018 - Resultat fra medarbeiderundersøkelsen.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/049-2018 - Resultat fra medarbeiderundersøkelsen.pdf049-2018 - Resultat fra medarbeiderundersøkelsen.pdf
050-2018 - Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/050-2018 - Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.pdf050-2018 - Sykehuspartner HF sin rolle i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst.pdf
051-2018 - Årsplan styret 2018 06 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/051-2018 - Årsplan styret 2018 06 2018.pdf051-2018 - Årsplan styret 2018 06 2018.pdf
052-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19 06 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062018/052-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19 06 18.pdf052-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 19 06 18.pdf

Fant du det du lette etter?