Styremøte 2. juni 2021

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

044-2021-2 - Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 7. mai 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/044-2021-2 - Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 7. mai 2021.pdf044-2021-2 - Foreløpig protokoll fra ekstraordinært styremøte HSØ 7. mai 2021.pdfpdf120579
042-2021 - Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 21. april 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/042-2021 - Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 21. april 2021.pdf042-2021 - Godkjenning av protokoll og B-protokoll fra styremøte 21. april 2021.pdfpdf762655
045-2021 - Tertialrapport 1. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021 - Tertialrapport 1. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10.pdf045-2021 - Tertialrapport 1. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10.pdfpdf1093255
043-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/043-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2021.pdf043-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. april 2021.pdfpdf695587
044-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/044-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf044-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf840986
044-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 22. april 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/044-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 22. april 2021.pdf044-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 22. april 2021.pdfpdf242237
047-2021-1 - Virksomhetsrapport mars 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/047-2021-1 - Virksomhetsrapport mars 2021.pdf047-2021-1 - Virksomhetsrapport mars 2021.pdfpdf1798077
057-2021 - Årsplan styret 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/057-2021 - Årsplan styret 2021.pdf057-2021 - Årsplan styret 2021.pdfpdf584018
054-2021 - Leveranseavtale Nytt klinikk - og protonbygg Radiumhospitalet.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/054-2021 - Leveranseavtale Nytt klinikk - og protonbygg Radiumhospitalet.pdf054-2021 - Leveranseavtale Nytt klinikk - og protonbygg Radiumhospitalet.pdfpdf778008
056-2021 - Møteplan for styret 2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/056-2021 - Møteplan for styret 2022.pdf056-2021 - Møteplan for styret 2022.pdfpdf557375
045-2021-1 - Tertialrapport 1. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021-1 - Tertialrapport 1. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10.pdf045-2021-1 - Tertialrapport 1. tertial 2021 program STIM og prosjekt Windows 10.pdfpdf2457538
047-2021-2 - Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021 inkludert risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/047-2021-2 - Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021 inkludert risikovurdering.pdf047-2021-2 - Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021 inkludert risikovurdering.pdfpdf2172237
048-2021 - Trusselvurdering Helse Sør-Øst 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/048-2021 - Trusselvurdering Helse Sør-Øst 2021.pdf048-2021 - Trusselvurdering Helse Sør-Øst 2021.pdfpdf961134
055-2021 - Resultat medarbeiderundersøkelsen 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/055-2021 - Resultat medarbeiderundersøkelsen 2021.pdf055-2021 - Resultat medarbeiderundersøkelsen 2021.pdfpdf791168
047-2021 - Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/047-2021 - Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2021.pdf047-2021 - Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2021.pdfpdf767206
046-2021 - Følgerevisjon program STIM og prosjekt Windows 10 per 28. mai 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021 - Følgerevisjon program STIM og prosjekt Windows 10 per 28. mai 2021.pdf046-2021 - Følgerevisjon program STIM og prosjekt Windows 10 per 28. mai 2021.pdfpdf742482
046-2021-1 - Konsernrevisjonens Rapport 4-2021 - Følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021..pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021-1 - Konsernrevisjonens Rapport 4-2021 - Følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021..pdf046-2021-1 - Konsernrevisjonens Rapport 4-2021 - Følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021..pdfpdf929643
041-2021 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/041-2021 - Innkalling og saksliste.pdf041-2021 - Innkalling og saksliste.pdfpdf683104
0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 02.06.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/062021/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 02.06.2021.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 02.06.2021.pdfpdf777498


Fant du det du lette etter?