Styremøte 2. mai 2018

Styremøte, 02.05.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
02.05.2018 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfpdf195897
0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdf0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdfpdf188165
030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfpdf260603
030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfpdf37948
029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf37793
036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdf036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdfpdf367015
036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdf036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdfpdf996161
036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdf036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdfpdf799198
036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdf036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdfpdf203733
037-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/037-2018 - Årsplan styret 2018.pdf037-2018 - Årsplan styret 2018.pdfpdf172413
038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdf038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdfpdf308156
032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdf032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdfpdf879204
033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdfpdf63616
034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdf034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdfpdf380672
035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdf035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdfpdf366543
032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdf032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdfpdf184138
031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfpdf734500

Fant du det du lette etter?