Styremøte 2. mai 2018

Styremøte , 02.05.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
02.05.2018 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdf0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdf
029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf
030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf
031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf
031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf
032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdf032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdf
032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdf032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdf
033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf
034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdf034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdf
035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdf035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdf
036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdf036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdf
036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdf036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdf
036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdf036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdf
036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdf036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdf
037-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/037-2018 - Årsplan styret 2018.pdf037-2018 - Årsplan styret 2018.pdf
038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdf038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.