Styremøte 2. mai 2018

Styremøte, 02.05.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
02.05.2018 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdf0 -Saksliste Styret 02.05.18.pdf
029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf029-2018 - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf030-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf
030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf030-2018-1 - Protokoll fra styremøte 12.04.2018.pdf
031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf031-2018 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf
031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf031-2018-1 - Virksomhetsrapport mars 2018.pdf
032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdf032-2018 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022.pdf
032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdf032-2018-1 - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - Sykehuspartner HF.pdf
033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf033-2018 - Risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf
034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdf034-2018 - Status og forbedring informasjonssikkerhet personvern og tilgangsstyring.pdf
035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdf035-2018 - Fullmakt til anvendelse av budsjettmidler for informasjonssikkerhet og personvern.pdf
036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdf036-2018 - Oppfølging foretaksmøte 31. mai.pdf
036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdf036-2018-1 - Alternativ for infrastrukturmodernisering med DXC.pdf
036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdf036-2018-2 - Alternativ for infrastrukturmodernisering uten DXC.pdf
036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdf036-2018-5 - Godkjenning omdisponering av investeringsmidler til bruk for oppgradering av MS Windows 10.pdf
037-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/037-2018 - Årsplan styret 2018.pdf037-2018 - Årsplan styret 2018.pdf
038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052018/038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdf038-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 02 05 18.pdf

Fant du det du lette etter?