Styremøte 21. april 2021

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 21.04.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 21.04.2021.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 21.04.2021.pdfpdf750764
027-2021 - Innkalling og saksliste 21.04.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/027-2021 - Innkalling og saksliste 21.04.2021.pdf027-2021 - Innkalling og saksliste 21.04.2021.pdfpdf673812
028-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.03.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/028-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.03.2021.pdf028-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.03.2021.pdfpdf769156
029-2021 - Årsregnskap og styrets årsberetning for 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/029-2021 - Årsregnskap og styrets årsberetning for 2020.pdf029-2021 - Årsregnskap og styrets årsberetning for 2020.pdfpdf662266
029-2021-1 - Styrets årsberetning 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/029-2021-1 - Styrets årsberetning 2020.pdf029-2021-1 - Styrets årsberetning 2020.pdfpdf777188
029-2021-2 - Årsregnskapet 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/029-2021-2 - Årsregnskapet 2020.pdf029-2021-2 - Årsregnskapet 2020.pdfpdf761219
030-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/030-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf030-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf869303
030-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 11. mars 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/030-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 11. mars 2021.pdf030-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ 11. mars 2021.pdfpdf240105
031-2021 - Virksomhetsrapport februar 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/031-2021 - Virksomhetsrapport februar 2021.pdf031-2021 - Virksomhetsrapport februar 2021.pdfpdf722724
031-2021-1 - Virksomhetsrapport februar 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/031-2021-1 - Virksomhetsrapport februar 2021.pdf031-2021-1 - Virksomhetsrapport februar 2021.pdfpdf1701122
032-2021 - Prosjekt Felles plattform trinn 1 - gjennomføring av andre fase BP3.2.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/032-2021 - Prosjekt Felles plattform trinn 1 - gjennomføring av andre fase BP3.2.pdf032-2021 - Prosjekt Felles plattform trinn 1 - gjennomføring av andre fase BP3.2.pdfpdf776111
033-2021 - Modernisering av nett inkludert - utvidelse av omfang og rammer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/033-2021 - Modernisering av nett inkludert - utvidelse av omfang og rammer.pdf033-2021 - Modernisering av nett inkludert - utvidelse av omfang og rammer.pdfpdf749388
034-2021 - Prosjekt Trådløst nett - endring av prosjektomfang.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/034-2021 - Prosjekt Trådløst nett - endring av prosjektomfang.pdf034-2021 - Prosjekt Trådløst nett - endring av prosjektomfang.pdfpdf792369
035-2021 - Årsplan styret 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/042021/035-2021 - Årsplan styret 2021.pdf035-2021 - Årsplan styret 2021.pdfpdf588745


Fant du det du lette etter?