Styremøte 21. mars 2018

Styremøte, 21.03.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
21.03.2018 
Klokkeslett
13:00-16:30
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdf0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdfpdf181813
016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdf016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdfpdf37775
018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdf018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdfpdf589123
017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdf017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdfpdf226197
019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfpdf193418
020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf794373
018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdf018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdfpdf130664
018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdf018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdfpdf1081045
017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdf017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdfpdf38011
018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdf018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdfpdf120730
020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf193434
019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfpdf1030525
017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdf017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdfpdf206328
024-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/024-2018 - Årsplan styret 2018.pdf024-2018 - Årsplan styret 2018.pdfpdf238324
021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdf021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdfpdf769195
021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdf021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdfpdf441610
023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdf023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdfpdf307920
021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdf021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdfpdf41326
022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdf022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdfpdf126962
025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf340049

Fant du det du lette etter?