Styremøte 21. mars 2018

Styremøte, 21.03.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
21.03.2018 
Klokkeslett
13:00-16:30
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdf021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdfpdf769195
022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdf022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdfpdf126962
023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdf023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdfpdf307920
024-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/024-2018 - Årsplan styret 2018.pdf024-2018 - Årsplan styret 2018.pdfpdf238324
025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf340049
018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdf018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdfpdf120730
018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdf018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdfpdf1081045
019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfpdf193418
019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfpdf1030525
020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf193434
020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfpdf794373
021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdf021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdfpdf41326
021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdf021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdfpdf441610
0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdf0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdfpdf181813
016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdf016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdfpdf37775
017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdf017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdfpdf38011
017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdf017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdfpdf226197
017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdf017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdfpdf206328
018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdf018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdfpdf130664
018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdf018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdfpdf589123

Fant du det du lette etter?