Styremøte 21. mars 2018

Styremøte , 21.03.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
21.03.2018 
Klokkeslett
13:00-16:30
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdf0 - Saksliste Styret SPHF 21032018.pdf
016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdf016-2018 - Innkalling og saksliste 21.03.2018.pdf
017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdf017-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. og 27. februar 2018.pdf
017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdf017-2018-1 - Protokoll fra styremøte 07.02.2018.pdf
017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdf017-2018-2 - Protokoll fra styremøte 27.02.2018.pdf
018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdf018-2018 - Mål 2018 - OBD 2018 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018.pdf
018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdf018-2018-1 - Oppdrag og bestilling 2018 - Sykehuspartner HF.pdf
018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdf018-2018-2 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1050.pdf
018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdf018-2018-3 - Protokoll fra foretaksmøte 14.02.2018 kl. 1200.pdf
019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf019-2018 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf
019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf019-2018-1 - Virksomhetsrapport januar 2018.pdf
020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf020-2018 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf
020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf020-2018-1 - Virksomhetsrapport februar 2018.pdf
021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdf021-2018 - Årsregnskap og styrets årsberetning 2017.pdf
021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdf021-2018-1 - Årsberetning 2017 Sykehuspartner HF.pdf
021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdf021-2018-2 - Årsregnskap 2017 Sykehuspartner HF.pdf
022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdf022-2018 - Status ØLP 2019-22.pdf
023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdf023-2018 - Status oppfølging protokoll foretaksmøte 31. mai 2017 - mars 2018.pdf
024-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/024-2018 - Årsplan styret 2018.pdf024-2018 - Årsplan styret 2018.pdf
025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032018/025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf025-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.