Styremøte 24. oktober 2019

Styremøte, 24.10.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
24.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Grimstad
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdf
064-2019 - Innkalling og saksliste 24.10.2019 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/064-2019 - Innkalling og saksliste 24.10.2019 - oppdatert.pdf064-2019 - Innkalling og saksliste 24.10.2019 - oppdatert.pdf
065-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/065-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdf065-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdf
065-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/065-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdf065-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdf
066-2019 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019.pdf066-2019 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019.pdf
066-2019-1 - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling - august 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019-1 - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling - august 2019.pdf066-2019-1 - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling - august 2019.pdf
066-2019-2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019-2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019.pdf066-2019-2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019.pdf
066-2019-3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019-3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF.pdf066-2019-3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF.pdf
067-2019 - Virksomhetsrapport september 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/067-2019 - Virksomhetsrapport september 2019.pdf067-2019 - Virksomhetsrapport september 2019.pdf
067-2019-1 - Virksomhetsrapport September 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/067-2019-1 - Virksomhetsrapport September 2019.pdf067-2019-1 - Virksomhetsrapport September 2019.pdf
068-2019 - Budsjett 2019 - omdisponering investeringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/068-2019 - Budsjett 2019 - omdisponering investeringer.pdf068-2019 - Budsjett 2019 - omdisponering investeringer.pdf
071-2019 - Rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/071-2019 - Rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdf071-2019 - Rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdf
071-2019-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/071-2019-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdf071-2019-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdf
072-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/072-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf072-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
073-2019 - Årsplan styret 2019-2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/073-2019 - Årsplan styret 2019-2020.pdf073-2019 - Årsplan styret 2019-2020.pdf

Fant du det du lette etter?