Styremøte 24. oktober 2019

Styremøte, 24.10.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
24.10.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Grimstad
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 24.10.2019.pdfpdf366919
067-2019 - Virksomhetsrapport september 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/067-2019 - Virksomhetsrapport september 2019.pdf067-2019 - Virksomhetsrapport september 2019.pdfpdf312786
065-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/065-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdf065-2019-1 - Protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdfpdf322864
066-2019-1 - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling - august 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019-1 - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling - august 2019.pdf066-2019-1 - Tilleggsdokument til Oppdrag og bestilling - august 2019.pdfpdf1244221
067-2019-1 - Virksomhetsrapport September 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/067-2019-1 - Virksomhetsrapport September 2019.pdf067-2019-1 - Virksomhetsrapport September 2019.pdfpdf1522060
068-2019 - Budsjett 2019 - omdisponering investeringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/068-2019 - Budsjett 2019 - omdisponering investeringer.pdf068-2019 - Budsjett 2019 - omdisponering investeringer.pdfpdf493521
064-2019 - Innkalling og saksliste 24.10.2019 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/064-2019 - Innkalling og saksliste 24.10.2019 - oppdatert.pdf064-2019 - Innkalling og saksliste 24.10.2019 - oppdatert.pdfpdf146810
066-2019-3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019-3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF.pdf066-2019-3 - Oppdragsdokument 2019 - tilleggsdokument til Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf89333
065-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/065-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdf065-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24.09.2019.pdfpdf38284
066-2019 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019.pdf066-2019 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2019.pdfpdf117657
066-2019-2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/066-2019-2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019.pdf066-2019-2 - Protokoll fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF 11.06.2019.pdfpdf372372
071-2019 - Rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/071-2019 - Rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdf071-2019 - Rapport Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdfpdf149907
072-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/072-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf072-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf269879
071-2019-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/071-2019-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdf071-2019-1 - Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgstjenesten i 2018.pdfpdf3814316
073-2019 - Årsplan styret 2019-2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102019/073-2019 - Årsplan styret 2019-2020.pdf073-2019 - Årsplan styret 2019-2020.pdfpdf245537

Fant du det du lette etter?