Styremøte 24. september 2019

Styremøte, 24.09.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
24.09.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll - styremøte Sykehuspartner HF 24.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/0 - Foreløpig protokoll - styremøte Sykehuspartner HF 24.09.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll - styremøte Sykehuspartner HF 24.09.2019.pdfpdf322876
057-2019-1 - Protokoll fra styremøte 03.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/057-2019-1 - Protokoll fra styremøte 03.09.2019.pdf057-2019-1 - Protokoll fra styremøte 03.09.2019.pdfpdf321821
058-2019 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkludert måloppnåelse og risikovurdering - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/058-2019 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkludert måloppnåelse og risikovurdering - oppdatert.pdf058-2019 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkludert måloppnåelse og risikovurdering - oppdatert.pdfpdf508848
056-2019 - Innkalling og saksliste 24.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/056-2019 - Innkalling og saksliste 24.09.2019.pdf056-2019 - Innkalling og saksliste 24.09.2019.pdfpdf112643
057-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/057-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.2019.pdf057-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 03.09.2019.pdfpdf38228
058-2019-1 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkludert måloppnåelse og risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/058-2019-1 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkludert måloppnåelse og risikovurdering.pdf058-2019-1 - Virksomhetsrapport 2. tertial 2019 inkludert måloppnåelse og risikovurdering.pdfpdf1893749
060-2019-2 - Vedlegg - Revisjonsrapport 4-2019 Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/060-2019-2 - Vedlegg - Revisjonsrapport 4-2019 Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdf060-2019-2 - Vedlegg - Revisjonsrapport 4-2019 Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdfpdf773535
063-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/063-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf063-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf288863
060-2019 - Revisjon - Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/060-2019 - Revisjon - Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdf060-2019 - Revisjon - Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdfpdf274948
062-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/062-2019 - Årsplan styret 2019.pdf062-2019 - Årsplan styret 2019.pdfpdf107354
058-2019-2 - Virksomhetsrapport 2. tertial for programmene STIM og ISOP - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/058-2019-2 - Virksomhetsrapport 2. tertial for programmene STIM og ISOP - oppdatert.pdf058-2019-2 - Virksomhetsrapport 2. tertial for programmene STIM og ISOP - oppdatert.pdfpdf1722020
060-2019-1 - Vedlegg - Oversendelse av revisjonsrapport 4-2019 Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/060-2019-1 - Vedlegg - Oversendelse av revisjonsrapport 4-2019 Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdf060-2019-1 - Vedlegg - Oversendelse av revisjonsrapport 4-2019 Forvaltning av regionale kliniske systemer.pdfpdf46475
058-2019-3 - Vedlegg - Revisjonsrapport 7-2019 Revisjon av Program for standradisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092019-2/058-2019-3 - Vedlegg - Revisjonsrapport 7-2019 Revisjon av Program for standradisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf058-2019-3 - Vedlegg - Revisjonsrapport 7-2019 Revisjon av Program for standradisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfpdf562740

Fant du det du lette etter?