Styremøte 25. oktober 2018

Styremøte , 25.10.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
25.10.2018 
Klokkeslett
08:00-12:00
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.pdf
0 - Saksliste Styret 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/0 - Saksliste Styret 25 10 18.pdf0 - Saksliste Styret 25 10 18.pdf
070-2018 - Innkalling og saksliste 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/070-2018 - Innkalling og saksliste 25 10 18.pdf070-2018 - Innkalling og saksliste 25 10 18.pdf
071-2018 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/071-2018 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdf071-2018 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdf
071-2018-1 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/071-2018-1 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdf071-2018-1 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdf
072-2018 - Virksomhetsrapport pr. 2. tertial inkl. sikkerhet og risikovurdering 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/072-2018 - Virksomhetsrapport pr. 2. tertial inkl. sikkerhet og risikovurdering 2018.pdf072-2018 - Virksomhetsrapport pr. 2. tertial inkl. sikkerhet og risikovurdering 2018.pdf
072-2018-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial 2018 inkl. risikovurderinger.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/072-2018-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial 2018 inkl. risikovurderinger.pdf072-2018-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial 2018 inkl. risikovurderinger.pdf
072-2018-1.1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial - Testmiljø.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/072-2018-1.1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial - Testmiljø.pdf072-2018-1.1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial - Testmiljø.pdf
073-2018 - Virksomhetsrapport pr. september 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/073-2018 - Virksomhetsrapport pr. september 2018.pdf073-2018 - Virksomhetsrapport pr. september 2018.pdf
073-2018-1 - Virksomhetsrapport september 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/073-2018-1 - Virksomhetsrapport september 2018.pdf073-2018-1 - Virksomhetsrapport september 2018.pdf
074-2018 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/074-2018 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdf074-2018 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdf
074-2018-1 - Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/074-2018-1 - Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2018.pdf074-2018-1 - Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2018.pdf
075-2018 - Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/075-2018 - Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf075-2018 - Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
075-2018-1 - Vedlegg - Mandat program STIM.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/075-2018-1 - Vedlegg - Mandat program STIM.pdf075-2018-1 - Vedlegg - Mandat program STIM.pdf
075-2018-2 - Vedlegg - Programplan STIM.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/075-2018-2 - Vedlegg - Programplan STIM.pdf075-2018-2 - Vedlegg - Programplan STIM.pdf
076-2018 - Budsjett 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/076-2018 - Budsjett 2019.pdf076-2018 - Budsjett 2019.pdf
076-2018-1 - Vedlegg - Budsjettnotat 2019 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/076-2018-1 - Vedlegg - Budsjettnotat 2019 Sykehuspartner HF.pdf076-2018-1 - Vedlegg - Budsjettnotat 2019 Sykehuspartner HF.pdf
076-2018-2 - Vedlegg - Budsjett Investeringsnotat Budsjett 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/076-2018-2 - Vedlegg - Budsjett Investeringsnotat Budsjett 2019.pdf076-2018-2 - Vedlegg - Budsjett Investeringsnotat Budsjett 2019.pdf
077-2018 - Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfant nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/077-2018 - Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfant nytt sykehus i Drammen.pdf077-2018 - Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfant nytt sykehus i Drammen.pdf
082-2018 - Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/082-2018 - Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf082-2018 - Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf
082-2018-1 - Vedlegg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/082-2018-1 - Vedlegg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf082-2018-1 - Vedlegg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf
083-2018 - Årsplan styret 2018-19 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/083-2018 - Årsplan styret 2018-19 25 10 18.pdf083-2018 - Årsplan styret 2018-19 25 10 18.pdf
084-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/084-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 25 10 18.pdf084-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 25 10 18.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.