Styremøte 25. oktober 2018

Styremøte, 25.10.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
25.10.2018 
Klokkeslett
08:00-12:00
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 25. oktober 2018.pdfpdf365023
072-2018-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial 2018 inkl. risikovurderinger.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/072-2018-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial 2018 inkl. risikovurderinger.pdf072-2018-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial 2018 inkl. risikovurderinger.pdfpdf1236280
073-2018 - Virksomhetsrapport pr. september 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/073-2018 - Virksomhetsrapport pr. september 2018.pdf073-2018 - Virksomhetsrapport pr. september 2018.pdfpdf196261
074-2018 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/074-2018 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdf074-2018 - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2018.pdfpdf168301
0 - Saksliste Styret 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/0 - Saksliste Styret 25 10 18.pdf0 - Saksliste Styret 25 10 18.pdfpdf187880
071-2018 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/071-2018 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdf071-2018 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfpdf38758
070-2018 - Innkalling og saksliste 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/070-2018 - Innkalling og saksliste 25 10 18.pdf070-2018 - Innkalling og saksliste 25 10 18.pdfpdf38041
072-2018-1.1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial - Testmiljø.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/072-2018-1.1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial - Testmiljø.pdf072-2018-1.1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport pr. 2 tertial - Testmiljø.pdfpdf265884
071-2018-1 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/071-2018-1 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdf071-2018-1 - Protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfpdf341765
072-2018 - Virksomhetsrapport pr. 2. tertial inkl. sikkerhet og risikovurdering 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/072-2018 - Virksomhetsrapport pr. 2. tertial inkl. sikkerhet og risikovurdering 2018.pdf072-2018 - Virksomhetsrapport pr. 2. tertial inkl. sikkerhet og risikovurdering 2018.pdfpdf196409
073-2018-1 - Virksomhetsrapport september 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/073-2018-1 - Virksomhetsrapport september 2018.pdf073-2018-1 - Virksomhetsrapport september 2018.pdfpdf801667
082-2018 - Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/082-2018 - Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf082-2018 - Innspill til Konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfpdf102253
075-2018-2 - Vedlegg - Programplan STIM.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/075-2018-2 - Vedlegg - Programplan STIM.pdf075-2018-2 - Vedlegg - Programplan STIM.pdfpdf593746
084-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/084-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 25 10 18.pdf084-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 25 10 18.pdfpdf267614
075-2018-1 - Vedlegg - Mandat program STIM.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/075-2018-1 - Vedlegg - Mandat program STIM.pdf075-2018-1 - Vedlegg - Mandat program STIM.pdfpdf721023
076-2018-1 - Vedlegg - Budsjettnotat 2019 Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/076-2018-1 - Vedlegg - Budsjettnotat 2019 Sykehuspartner HF.pdf076-2018-1 - Vedlegg - Budsjettnotat 2019 Sykehuspartner HF.pdfpdf814789
077-2018 - Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfant nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/077-2018 - Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfant nytt sykehus i Drammen.pdf077-2018 - Sykehuspartners leveranser i byggeprosjekter i Helse Sør-Øst og leveranseomfant nytt sykehus i Drammen.pdfpdf140903
083-2018 - Årsplan styret 2018-19 25 10 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/083-2018 - Årsplan styret 2018-19 25 10 18.pdf083-2018 - Årsplan styret 2018-19 25 10 18.pdfpdf266976
076-2018 - Budsjett 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/076-2018 - Budsjett 2019.pdf076-2018 - Budsjett 2019.pdfpdf338822
082-2018-1 - Vedlegg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/082-2018-1 - Vedlegg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdf082-2018-1 - Vedlegg - Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan.pdfpdf96769
074-2018-1 - Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/074-2018-1 - Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2018.pdf074-2018-1 - Vedlegg - Tilleggsdokument til oppdrag og bestilling - august 2018.pdfpdf593921
075-2018 - Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/075-2018 - Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf075-2018 - Etablering av program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfpdf276058
076-2018-2 - Vedlegg - Budsjett Investeringsnotat Budsjett 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/102018/076-2018-2 - Vedlegg - Budsjett Investeringsnotat Budsjett 2019.pdf076-2018-2 - Vedlegg - Budsjett Investeringsnotat Budsjett 2019.pdfpdf494908

Fant du det du lette etter?