Styremøte 27. mai 2020

Styremøte, 27.05.2020

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
27.05.2020 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

031-2020 - Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering - oppdatert i styremøte 27.05.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/031-2020 - Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering - oppdatert i styremøte 27.05.2020.pdf031-2020 - Virksomhetsrapport mars og 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering - oppdatert i styremøte 27.05.2020.pdfpdf492540
036-2020 - Årsplan styret 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/036-2020 - Årsplan styret 2020.pdf036-2020 - Årsplan styret 2020.pdfpdf398827
037-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/037-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf037-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf440353
030-2020-1 - Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/030-2020-1 - Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020 - Sykehuspartner HF.pdf030-2020-1 - Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020 - Sykehuspartner HF.pdfpdf508513
034-2020 - Rapportering - etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/034-2020 - Rapportering - etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdf034-2020 - Rapportering - etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.pdfpdf423948
030-2020 - Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/030-2020 - Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020.pdf030-2020 - Protokoll fra foretaksmøte 18. mai 2020.pdfpdf384634
033-2020 - Revidert plan og budsjett for prosjekt Priviligerte tilganger (PAM).pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/033-2020 - Revidert plan og budsjett for prosjekt Priviligerte tilganger (PAM).pdf033-2020 - Revidert plan og budsjett for prosjekt Priviligerte tilganger (PAM).pdfpdf304102
033-2020-1 - Fremdriftsplan prosjekt privilegerte tilganger (PAM).pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/033-2020-1 - Fremdriftsplan prosjekt privilegerte tilganger (PAM).pdf033-2020-1 - Fremdriftsplan prosjekt privilegerte tilganger (PAM).pdfpdf309719
029-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.04.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/029-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.04.2020.pdf029-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 01.04.2020.pdfpdf414727
028-2020 - Innkalling og saksliste 27.05.2020 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/028-2020 - Innkalling og saksliste 27.05.2020 - oppdatert.pdf028-2020 - Innkalling og saksliste 27.05.2020 - oppdatert.pdfpdf663807
031-2020-3 - Virksomhetsrapport mars 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/031-2020-3 - Virksomhetsrapport mars 2020.pdf031-2020-3 - Virksomhetsrapport mars 2020.pdfpdf1531572
031-2020-1 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/031-2020-1 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdf031-2020-1 - Virksomhetsrapport 1. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfpdf1592597
034-2020-1 - Brev til HSØ – etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjeneste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/034-2020-1 - Brev til HSØ – etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjeneste.pdf034-2020-1 - Brev til HSØ – etterlevelse av forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjeneste.pdfpdf1339850
035-2020 - Medarbeiderundersøkelsen 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052020/035-2020 - Medarbeiderundersøkelsen 2020.pdf035-2020 - Medarbeiderundersøkelsen 2020.pdfpdf482854

Fant du det du lette etter?