Styremøte 28. mai 2019

Styremøte, 28.05.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
28.05.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

029-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/029-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdf029-2019 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdfpdf51786
028-2019-1 - Oppdatert - Vedlegg - Innkalling og saksliste 28.05.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/028-2019-1 - Oppdatert - Vedlegg - Innkalling og saksliste 28.05.2019.pdf028-2019-1 - Oppdatert - Vedlegg - Innkalling og saksliste 28.05.2019.pdfpdf176299
028-2019 - Innkalling og saksliste 28.05.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/028-2019 - Innkalling og saksliste 28.05.2019.pdf028-2019 - Innkalling og saksliste 28.05.2019.pdfpdf38026
0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 28.05.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 28.05.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 28.05.2019.pdfpdf324475
031-2019 - Virksomhetsrapport første tertial 2019 inkludert sikkerhet og risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/031-2019 - Virksomhetsrapport første tertial 2019 inkludert sikkerhet og risikovurdering.pdf031-2019 - Virksomhetsrapport første tertial 2019 inkludert sikkerhet og risikovurdering.pdfpdf195662
030-2019-1 - Virksomhetsrapport mars 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/030-2019-1 - Virksomhetsrapport mars 2019.pdf030-2019-1 - Virksomhetsrapport mars 2019.pdfpdf936788
029-2019-1 - Protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/029-2019-1 - Protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdf029-2019-1 - Protokoll fra styremøte 10.04.2019.pdfpdf337444
030-2019 - Virksomhetsrapport mars 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/030-2019 - Virksomhetsrapport mars 2019.pdf030-2019 - Virksomhetsrapport mars 2019.pdfpdf195364
032-2019 - Protokoll fra foretaksmøte og endrede vedtekter 20. mai 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/032-2019 - Protokoll fra foretaksmøte og endrede vedtekter 20. mai 2019.pdf032-2019 - Protokoll fra foretaksmøte og endrede vedtekter 20. mai 2019.pdfpdf196104
036-2019-2 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/036-2019-2 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf036-2019-2 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf2372504
031-2019-1 - Virksomhetsrapport forste tertial 2019 inkludert sikkerhet og risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/031-2019-1 - Virksomhetsrapport forste tertial 2019 inkludert sikkerhet og risikovurdering.pdf031-2019-1 - Virksomhetsrapport forste tertial 2019 inkludert sikkerhet og risikovurdering.pdfpdf2026310
036-2019 - Driftsorienteringer fra adm. dir.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/036-2019 - Driftsorienteringer fra adm. dir.pdf036-2019 - Driftsorienteringer fra adm. dir.pdfpdf254933
035-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/035-2019 - Årsplan styret 2019.pdf035-2019 - Årsplan styret 2019.pdfpdf144683
033-2019 - Oppdatert - Godkjenning av prosjekt regional telekomplattform (utrulling fase 1) orientering om sikkerhetssone.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/033-2019 - Oppdatert - Godkjenning av prosjekt regional telekomplattform (utrulling fase 1) orientering om sikkerhetssone.pdf033-2019 - Oppdatert - Godkjenning av prosjekt regional telekomplattform (utrulling fase 1) orientering om sikkerhetssone.pdfpdf286069
033-2019-1 - Oppdatert - Vedlegg - STIM prosjekt Regional telekomplattform.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/033-2019-1 - Oppdatert - Vedlegg - STIM prosjekt Regional telekomplattform.pdf033-2019-1 - Oppdatert - Vedlegg - STIM prosjekt Regional telekomplattform.pdfpdf651197
032-2019-1 - Protokoll fra foretaksmøte 20.05.2019 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/032-2019-1 - Protokoll fra foretaksmøte 20.05.2019 - Sykehuspartner HF.pdf032-2019-1 - Protokoll fra foretaksmøte 20.05.2019 - Sykehuspartner HF.pdfpdf281397
032-2019-2 - Vedtekter endret 20.05.2019 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/052019/032-2019-2 - Vedtekter endret 20.05.2019 - Sykehuspartner HF.pdf032-2019-2 - Vedtekter endret 20.05.2019 - Sykehuspartner HF.pdfpdf107551

Fant du det du lette etter?