Styremøte 3. februar 2021

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

003-2021-2 - Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 15. januar 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/003-2021-2 - Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 15. januar 2021.pdf003-2021-2 - Foreløpig protokoll fra ekstraord. styremøte HSØ 15. januar 2021.pdfpdf158629
002-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.12.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/002-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.12.2020.pdf002-2021 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 09.12.2020.pdfpdf727830
003-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 17. desember 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/003-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 17. desember 2020.pdf003-2021-1 - Foreløpig protokoll fra styremøte HSØ 17. desember 2020.pdfpdf202036
004-2021 - Protokoll fra foretaksmøte 14. desember 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/004-2021 - Protokoll fra foretaksmøte 14. desember 2020.pdf004-2021 - Protokoll fra foretaksmøte 14. desember 2020.pdfpdf555746
003-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/003-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf003-2021 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf720767
004-2021-2 - Vedtekter - Sykehuspartner HF - pr. 14.12.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/004-2021-2 - Vedtekter - Sykehuspartner HF - pr. 14.12.2020.pdf004-2021-2 - Vedtekter - Sykehuspartner HF - pr. 14.12.2020.pdfpdf131627
0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 03.02.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 03.02.2021.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 03.02.2021.pdfpdf767968
001-2021 - Innkalling og saksliste 03.02.2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/001-2021 - Innkalling og saksliste 03.02.2021.pdf001-2021 - Innkalling og saksliste 03.02.2021.pdfpdf677565
004-2021-1 - Protokoll fra foretaksmøte 14.12.2020 - Sykehuspartner HF - signert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/004-2021-1 - Protokoll fra foretaksmøte 14.12.2020 - Sykehuspartner HF - signert.pdf004-2021-1 - Protokoll fra foretaksmøte 14.12.2020 - Sykehuspartner HF - signert.pdfpdf564671
010-2021-2 - STIM leveranseplaner 2020-21 per helseforetak.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/010-2021-2 - STIM leveranseplaner 2020-21 per helseforetak.pdf010-2021-2 - STIM leveranseplaner 2020-21 per helseforetak.pdfpdf1154317
006-2021 - Tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/006-2021 - Tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10.pdf006-2021 - Tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10.pdfpdf1015241
008-2021 - Strategisk målbilde 2025 - kjernevirksomhet og kjernekompetanse.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021 - Strategisk målbilde 2025 - kjernevirksomhet og kjernekompetanse.pdf008-2021 - Strategisk målbilde 2025 - kjernevirksomhet og kjernekompetanse.pdfpdf816379
008-2021-1 - Sykehuspartner HF - Kjernevirksomhet og kompetanse.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/008-2021-1 - Sykehuspartner HF - Kjernevirksomhet og kompetanse.pdf008-2021-1 - Sykehuspartner HF - Kjernevirksomhet og kompetanse.pdfpdf1292443
010-2021-1 - STIM programplan 2021-2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/010-2021-1 - STIM programplan 2021-2023.pdf010-2021-1 - STIM programplan 2021-2023.pdfpdf2819757
005-2021 - Virksomhetsrapport november og 3. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/005-2021 - Virksomhetsrapport november og 3. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdf005-2021 - Virksomhetsrapport november og 3. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfpdf721343
007-2021-1 - Årlig melding 2020 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/007-2021-1 - Årlig melding 2020 - Sykehuspartner HF.pdf007-2021-1 - Årlig melding 2020 - Sykehuspartner HF.pdfpdf1203731
012-2021 - Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/012-2021 - Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.pdf012-2021 - Oppfølging av Riksrevisjonens rapport om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer.pdfpdf991837
005-2021-2 - Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/005-2021-2 - Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdf005-2021-2 - Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020 inkludert risikovurdering.pdfpdf2158180
007-2021 - Årlig melding 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/007-2021 - Årlig melding 2020.pdf007-2021 - Årlig melding 2020.pdfpdf668231
010-2021 - STIM programplan 2021-2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/010-2021 - STIM programplan 2021-2023.pdf010-2021 - STIM programplan 2021-2023.pdfpdf573996
014-2021 - Leveranseavtale for Sykehuspartner HF leveranser til nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/014-2021 - Leveranseavtale for Sykehuspartner HF leveranser til nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet.pdf014-2021 - Leveranseavtale for Sykehuspartner HF leveranser til nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet.pdfpdf878839
006-2021-1 - Tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/006-2021-1 - Tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10.pdf006-2021-1 - Tertialrapport 3. tertial 2020 for program STIM og prosjekt Windows 10.pdfpdf2476041
009-2021 - Status økonomisk langtidsplan 2022-2025.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/009-2021 - Status økonomisk langtidsplan 2022-2025.pdf009-2021 - Status økonomisk langtidsplan 2022-2025.pdfpdf739652
011-2021 - Prosjekt PAM - Én styrt vei inn.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/011-2021 - Prosjekt PAM - Én styrt vei inn.pdf011-2021 - Prosjekt PAM - Én styrt vei inn.pdfpdf917040
005-2021-1 - Virksomhetsrapport november 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/005-2021-1 - Virksomhetsrapport november 2020.pdf005-2021-1 - Virksomhetsrapport november 2020.pdfpdf2104261
013-2021 - Årsplan styret 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022021/013-2021 - Årsplan styret 2021.pdf013-2021 - Årsplan styret 2021.pdfpdf587623


Fant du det du lette etter?