Styremøte 30. januar 2020

Styremøte, 30.01.2020

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
30.01.2020 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

001-2020 - Innkalling og saksliste 30.01.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/001-2020 - Innkalling og saksliste 30.01.2020.pdf001-2020 - Innkalling og saksliste 30.01.2020.pdfpdf144056
002-2020 - Godkjenning av protokoller fra styremøte 11.12.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/002-2020 - Godkjenning av protokoller fra styremøte 11.12.2019.pdf002-2020 - Godkjenning av protokoller fra styremøte 11.12.2019.pdfpdf30270
002-2020-1 - Protokoll fra styremøte 11.12.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/002-2020-1 - Protokoll fra styremøte 11.12.2019.pdf002-2020-1 - Protokoll fra styremøte 11.12.2019.pdfpdf609816
0 - Foreløpig protokoll – styremøte Sykehuspartner HF 30.01.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/0 - Foreløpig protokoll – styremøte Sykehuspartner HF 30.01.2020.pdf0 - Foreløpig protokoll – styremøte Sykehuspartner HF 30.01.2020.pdfpdf336586
003-2020 - Virksomhetsrapport november og 3. tertial 2019 inkludert risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/003-2020 - Virksomhetsrapport november og 3. tertial 2019 inkludert risikovurdering.pdf003-2020 - Virksomhetsrapport november og 3. tertial 2019 inkludert risikovurdering.pdfpdf398172
003-2020-1 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/003-2020-1 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2019.pdf003-2020-1 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2019.pdfpdf2213694
004-2020-1 - Årlig melding 2019 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/004-2020-1 - Årlig melding 2019 - Sykehuspartner HF.pdf004-2020-1 - Årlig melding 2019 - Sykehuspartner HF.pdfpdf1276970
003-2020-4 - Virksomhetsrapport november 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/003-2020-4 - Virksomhetsrapport november 2019.pdf003-2020-4 - Virksomhetsrapport november 2019.pdfpdf1505706
007-2020 - Årsplan styret 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/007-2020 - Årsplan styret 2020.pdf007-2020 - Årsplan styret 2020.pdfpdf120195
004-2020 - Årlig melding 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/004-2020 - Årlig melding 2019.pdf004-2020 - Årlig melding 2019.pdfpdf35800
005-2020 - Leveranseavtale for Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/005-2020 - Leveranseavtale for Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt sykehus i Drammen.pdf005-2020 - Leveranseavtale for Sykehuspartner HFs leveranser til Nytt sykehus i Drammen.pdfpdf425697
006-2020 - Status økonomisk langtidsplan 2021-2024.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/006-2020 - Status økonomisk langtidsplan 2021-2024.pdf006-2020 - Status økonomisk langtidsplan 2021-2024.pdfpdf359947
003-2020-2 - Virksomhetsrapport 3. tertial for programmene STIM og ISOP - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/003-2020-2 - Virksomhetsrapport 3. tertial for programmene STIM og ISOP - oppdatert.pdf003-2020-2 - Virksomhetsrapport 3. tertial for programmene STIM og ISOP - oppdatert.pdfpdf1379683
003-2020-3 - Revisjonsrapport nr. 13-2019 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering - 3. tertial 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/003-2020-3 - Revisjonsrapport nr. 13-2019 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering - 3. tertial 2019.pdf003-2020-3 - Revisjonsrapport nr. 13-2019 Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering - 3. tertial 2019.pdfpdf825338
006-2020-1 - Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 – Investeringsinnspill.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/006-2020-1 - Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 – Investeringsinnspill.pdf006-2020-1 - Økonomisk langtidsplan 2021 – 2024 – Investeringsinnspill.pdfpdf376844
008-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/012020/008-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf008-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf687838

Fant du det du lette etter?