Styremøte 4. mars 2020

Styremøte, 04.03.2020

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
04.03.2020 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 04.03.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 04.03.2020.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 04.03.2020.pdfpdf237452
009-2020 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/009-2020 - Innkalling og saksliste.pdf009-2020 - Innkalling og saksliste.pdfpdf189529
010-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.01.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/010-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.01.2020.pdf010-2020 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.01.2020.pdfpdf200696
011-2020 - Oppdrag og bestilling 2020 og protokoll fra Foretaksmøte 26. februar 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/011-2020 - Oppdrag og bestilling 2020 og protokoll fra Foretaksmøte 26. februar 2020.pdf011-2020 - Oppdrag og bestilling 2020 og protokoll fra Foretaksmøte 26. februar 2020.pdfpdf380053
011-2020-1 - Oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/011-2020-1 - Oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF.pdf011-2020-1 - Oppdrag og bestilling 2020 for Sykehuspartner HF.pdfpdf345725
011-2020-2 - Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1100.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/011-2020-2 - Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1100.pdf011-2020-2 - Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1100.pdfpdf1818177
011-2020-3 - Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1200.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/011-2020-3 - Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1200.pdf011-2020-3 - Protokoll fra foretaksmøte 26. februar 2020 kl. 1200.pdfpdf2175768
012-2020 - Virksomhetsrapport januar 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/012-2020 - Virksomhetsrapport januar 2020.pdf012-2020 - Virksomhetsrapport januar 2020.pdfpdf256572
012-2020-1 - Virksomhetsrapport januar 2020.pptxhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/012-2020-1 - Virksomhetsrapport januar 2020.pptx012-2020-1 - Virksomhetsrapport januar 2020.pptxpptx1888245
013-2020 - Innføring av kryptert stamnett - Program STIM.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/013-2020 - Innføring av kryptert stamnett - Program STIM.pdf013-2020 - Innføring av kryptert stamnett - Program STIM.pdfpdf413935
014-2020 - Økonomisk langtidsplan 2021-2024.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/014-2020 - Økonomisk langtidsplan 2021-2024.pdf014-2020 - Økonomisk langtidsplan 2021-2024.pdfpdf450902
014-2020-1 - Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/014-2020-1 - Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024.pdf014-2020-1 - Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024.pdfpdf1413127
014-2020-2 - Investeringer - Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/014-2020-2 - Investeringer - Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024.pdf014-2020-2 - Investeringer - Økonomisk langtidsplan ØLP 2021 - 2024.pdfpdf463978
015-2020 - Årsplan styret 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/015-2020 - Årsplan styret 2020.pdf015-2020 - Årsplan styret 2020.pdfpdf115016
016-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/016-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf016-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf359521
016-2020-3 - Revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032020/016-2020-3 - Revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf016-2020-3 - Revisjonsplan 2020 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf596488

Fant du det du lette etter?