Styremøte 5. februar 2019

Styremøte, 05.02.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
05.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

008-2019-1 - Vedlegg - Status økonomisk langtidsplan utkast investeringsinnspill.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/008-2019-1 - Vedlegg - Status økonomisk langtidsplan utkast investeringsinnspill.pdf008-2019-1 - Vedlegg - Status økonomisk langtidsplan utkast investeringsinnspill.pdfpdf557351
009-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/009-2019 - Årsplan styret 2019.pdf009-2019 - Årsplan styret 2019.pdfpdf30815
009-2019-1 - Vedlegg - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/009-2019-1 - Vedlegg - Årsplan styret 2019.pdf009-2019-1 - Vedlegg - Årsplan styret 2019.pdfpdf151754
010-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 050219.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/010-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 050219.pdf010-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 050219.pdfpdf320065
001-2019 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/001-2019 - Innkalling og saksliste.pdf001-2019 - Innkalling og saksliste.pdfpdf38051
001-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/001-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdf001-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdfpdf178829
002-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/002-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdf002-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdfpdf52291
002-2019-1 - Protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/002-2019-1 - Protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdf002-2019-1 - Protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdfpdf351712
003-2019 - Virksomhetsrapport november 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/003-2019 - Virksomhetsrapport november 2018.pdf003-2019 - Virksomhetsrapport november 2018.pdfpdf195409
003-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/003-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2018.pdf003-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2018.pdfpdf726750
004-2019 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/004-2019 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdf004-2019 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdfpdf195642
004-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/004-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdf004-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdfpdf1637721
005-2019 - Årlig melding 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/005-2019 - Årlig melding 2018.pdf005-2019 - Årlig melding 2018.pdfpdf195303
005-2019-1 - Vedlegg - Årlig melding 2018 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/005-2019-1 - Vedlegg - Årlig melding 2018 - Sykehuspartner HF.pdf005-2019-1 - Vedlegg - Årlig melding 2018 - Sykehuspartner HF.pdfpdf1001616
007-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/007-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf007-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfpdf436435
007-2019-1 - Vedlegg - STIM - Programplan v0.9.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/007-2019-1 - Vedlegg - STIM - Programplan v0.9.pdf007-2019-1 - Vedlegg - STIM - Programplan v0.9.pdfpdf1494252
007-2019-2 - Vedlegg - STIM - Styringsdokument v0.5.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/007-2019-2 - Vedlegg - STIM - Styringsdokument v0.5.pdf007-2019-2 - Vedlegg - STIM - Styringsdokument v0.5.pdfpdf551527
008-2019 - Status økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/008-2019 - Status økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdf008-2019 - Status økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfpdf329355
0 -Foreløpig protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/0 -Foreløpig protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf0 -Foreløpig protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdfpdf325562

Fant du det du lette etter?