Styremøte 5. februar 2019

Styremøte, 05.02.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
05.02.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 -Foreløpig protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/0 -Foreløpig protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf0 -Foreløpig protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf
001-2019 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/001-2019 - Innkalling og saksliste.pdf001-2019 - Innkalling og saksliste.pdf
001-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/001-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdf001-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdf
002-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/002-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdf002-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdf
002-2019-1 - Protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/002-2019-1 - Protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdf002-2019-1 - Protokoll fra styremøte 12.12.2018.pdf
003-2019 - Virksomhetsrapport november 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/003-2019 - Virksomhetsrapport november 2018.pdf003-2019 - Virksomhetsrapport november 2018.pdf
003-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/003-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2018.pdf003-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport november 2018.pdf
004-2019 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/004-2019 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdf004-2019 - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdf
004-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/004-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdf004-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport tredje tertial 2018 inkl. sikkerhet og risikovurdering.pdf
005-2019 - Årlig melding 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/005-2019 - Årlig melding 2018.pdf005-2019 - Årlig melding 2018.pdf
005-2019-1 - Vedlegg - Årlig melding 2018 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/005-2019-1 - Vedlegg - Årlig melding 2018 - Sykehuspartner HF.pdf005-2019-1 - Vedlegg - Årlig melding 2018 - Sykehuspartner HF.pdf
007-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/007-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf007-2019 - Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
007-2019-1 - Vedlegg - STIM - Programplan v0.9.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/007-2019-1 - Vedlegg - STIM - Programplan v0.9.pdf007-2019-1 - Vedlegg - STIM - Programplan v0.9.pdf
007-2019-2 - Vedlegg - STIM - Styringsdokument v0.5.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/007-2019-2 - Vedlegg - STIM - Styringsdokument v0.5.pdf007-2019-2 - Vedlegg - STIM - Styringsdokument v0.5.pdf
008-2019 - Status økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/008-2019 - Status økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdf008-2019 - Status økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdf
008-2019-1 - Vedlegg - Status økonomisk langtidsplan utkast investeringsinnspill.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/008-2019-1 - Vedlegg - Status økonomisk langtidsplan utkast investeringsinnspill.pdf008-2019-1 - Vedlegg - Status økonomisk langtidsplan utkast investeringsinnspill.pdf
009-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/009-2019 - Årsplan styret 2019.pdf009-2019 - Årsplan styret 2019.pdf
009-2019-1 - Vedlegg - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/009-2019-1 - Vedlegg - Årsplan styret 2019.pdf009-2019-1 - Vedlegg - Årsplan styret 2019.pdf
010-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 050219.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022019/010-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 050219.pdf010-2019 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 050219.pdf

Fant du det du lette etter?