Styremøte 5. september 2018

Styremøte, 05.09.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
05.09.2018 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

066-2018 - Årsplan styret 2018 05 09 18 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/066-2018 - Årsplan styret 2018 05 09 18 - oppdatert.pdf066-2018 - Årsplan styret 2018 05 09 18 - oppdatert.pdfpdf177590
067-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 05 09 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/067-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 05 09 18.pdf067-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 05 09 18.pdfpdf347851
0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 05.09.2018.pdfpdf341765
0- Saksliste Styret 05 09 2018 - oppdatert.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/0- Saksliste Styret 05 09 2018 - oppdatert.pdf0- Saksliste Styret 05 09 2018 - oppdatert.pdfpdf180384
058-2018 - Innkalling og saksliste 05 09 18.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/058-2018 - Innkalling og saksliste 05 09 18.pdf058-2018 - Innkalling og saksliste 05 09 18.pdfpdf37776
059-2018 - Protokoll fra styremøte 19.06.2018 og 10.07.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/059-2018 - Protokoll fra styremøte 19.06.2018 og 10.07.2018.pdf059-2018 - Protokoll fra styremøte 19.06.2018 og 10.07.2018.pdfpdf38724
059-2018-1 - Protokoll fra styremøte 19.06.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/059-2018-1 - Protokoll fra styremøte 19.06.2018.pdf059-2018-1 - Protokoll fra styremøte 19.06.2018.pdfpdf341525
059-2018-2 - Protokoll fra styremøte 10.07.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/059-2018-2 - Protokoll fra styremøte 10.07.2018.pdf059-2018-2 - Protokoll fra styremøte 10.07.2018.pdfpdf261276
059-2018-3 - B-Protokoll fra styremøte 10.07.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/059-2018-3 - B-Protokoll fra styremøte 10.07.2018.pdf059-2018-3 - B-Protokoll fra styremøte 10.07.2018.pdfpdf196102
060-2018 - Virksomhetsrapport pr. juni - juli 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/060-2018 - Virksomhetsrapport pr. juni - juli 2018.pdf060-2018 - Virksomhetsrapport pr. juni - juli 2018.pdfpdf196462
060-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. juni-juli 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/060-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. juni-juli 2018.pdf060-2018-1 - Virksomhetsrapport pr. juni-juli 2018.pdfpdf671581
062-2018 - Revisjon av forvaltning av programvarelisenser.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/062-2018 - Revisjon av forvaltning av programvarelisenser.pdf062-2018 - Revisjon av forvaltning av programvarelisenser.pdfpdf362125
062-2018-1 - Revisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/062-2018-1 - Revisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdf062-2018-1 - Revisjonsrapport 3_2018 Forvaltning av programvarelisenser.pdfpdf477036
063-2018 - Etablering av program for IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/063-2018 - Etablering av program for IKT-infrastrukturmodernisering.pdf063-2018 - Etablering av program for IKT-infrastrukturmodernisering.pdfpdf470325
064-2018 - Status for programmet for styrket tilgangsstyring personvern og informasjonssikkerhet - ISOP.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/064-2018 - Status for programmet for styrket tilgangsstyring personvern og informasjonssikkerhet - ISOP.pdf064-2018 - Status for programmet for styrket tilgangsstyring personvern og informasjonssikkerhet - ISOP.pdfpdf82062
065-2018 - Budsjett 2019 - prosess og tilnærming til utvalgte områder.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/092018/065-2018 - Budsjett 2019 - prosess og tilnærming til utvalgte områder.pdf065-2018 - Budsjett 2019 - prosess og tilnærming til utvalgte områder.pdfpdf425717

Fant du det du lette etter?