Styremøte 6. mars 2019

Styremøte , 06.03.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
06.03.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdf
011-2019 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/011-2019 - Innkalling og saksliste.pdf011-2019 - Innkalling og saksliste.pdf
011-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/011-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdf011-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdf
012-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/012-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf012-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf
012-2019-1 - Protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/012-2019-1 - Protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf012-2019-1 - Protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf
013-2019 - Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF og protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/013-2019 - Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF og protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf013-2019 - Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF og protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf
013-2019-1 - Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2019 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/013-2019-1 - Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2019 - Sykehuspartner HF.pdf013-2019-1 - Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2019 - Sykehuspartner HF.pdf
013-2019-2 - Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/013-2019-2 - Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf013-2019-2 - Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf
014-2019 - Virksomhetsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/014-2019 - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf014-2019 - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf
014-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/014-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf014-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf
015-2019 - Sykehuspartner HF Økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019 - Sykehuspartner HF Økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdf015-2019 - Sykehuspartner HF Økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdf
015-2019-1 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019-1 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023.pdf015-2019-1 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023.pdf
015-2019-2 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - Utvikling av Kundetjenestene.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019-2 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - Utvikling av Kundetjenestene.pdf015-2019-2 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - Utvikling av Kundetjenestene.pdf
015-2019-3 - Vedlegg - Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019-3 - Vedlegg - Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0.pdf015-2019-3 - Vedlegg - Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0.pdf
016-2019 - STIM Saksframlegg styringsdokument.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/016-2019 - STIM Saksframlegg styringsdokument.pdf016-2019 - STIM Saksframlegg styringsdokument.pdf
016-2019-1 - Vedlegg - STIM styringsdokunment.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/016-2019-1 - Vedlegg - STIM styringsdokunment.pdf016-2019-1 - Vedlegg - STIM styringsdokunment.pdf
017-2019 - Valg av ansattvalgte til styret.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/017-2019 - Valg av ansattvalgte til styret.pdf017-2019 - Valg av ansattvalgte til styret.pdf
017-2019-1 - Vedlegg - Valg av ansattvalgte til styret - valgprotokoll.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/017-2019-1 - Vedlegg - Valg av ansattvalgte til styret - valgprotokoll.pdf017-2019-1 - Vedlegg - Valg av ansattvalgte til styret - valgprotokoll.pdf
018-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/018-2019 - Årsplan styret 2019.pdf018-2019 - Årsplan styret 2019.pdf
019-2018-1 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 060319.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/019-2018-1 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 060319.pdf019-2018-1 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 060319.pdf
019-2019-1 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrende direktør - Revisjonsplan 2019 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/019-2019-1 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrende direktør - Revisjonsplan 2019 Helse Sør-Øst.pdf019-2019-1 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrende direktør - Revisjonsplan 2019 Helse Sør-Øst.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.