Styremøte 6. mars 2019

Styremøte, 06.03.2019

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
06.03.2019 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 06.03.2019.pdf
011-2019 - Innkalling og saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/011-2019 - Innkalling og saksliste.pdf011-2019 - Innkalling og saksliste.pdf
011-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/011-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdf011-2019-1 - Vedlegg - Saksliste.pdf
012-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/012-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf012-2019 - Godkjenning av protokoll og B - protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf
012-2019-1 - Protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/012-2019-1 - Protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf012-2019-1 - Protokoll fra styremøte 05.02.2019.pdf
013-2019 - Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF og protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/013-2019 - Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF og protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf013-2019 - Oppdrag og bestilling 2019 for Sykehuspartner HF og protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf
013-2019-1 - Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2019 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/013-2019-1 - Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2019 - Sykehuspartner HF.pdf013-2019-1 - Vedlegg - Oppdrag og bestilling 2019 - Sykehuspartner HF.pdf
013-2019-2 - Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/013-2019-2 - Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf013-2019-2 - Vedlegg - Protokoll fra foretaksmøte 13.02.2019.pdf
014-2019 - Virksomhetsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/014-2019 - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf014-2019 - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf
014-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/014-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf014-2019-1 - Vedlegg - Virksomhetsrapport januar 2019.pdf
015-2019 - Sykehuspartner HF Økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019 - Sykehuspartner HF Økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdf015-2019 - Sykehuspartner HF Økonomisk langtidsplan 2020-2023.pdf
015-2019-1 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019-1 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023.pdf015-2019-1 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020 - 2023.pdf
015-2019-2 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - Utvikling av Kundetjenestene.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019-2 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - Utvikling av Kundetjenestene.pdf015-2019-2 - Vedlegg - Økonomisk langtidsplan 2020-2023 - Utvikling av Kundetjenestene.pdf
015-2019-3 - Vedlegg - Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/015-2019-3 - Vedlegg - Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0.pdf015-2019-3 - Vedlegg - Gjennomføringsplan Regional IKT-portefølje 2019 v1.0.pdf
016-2019 - STIM Saksframlegg styringsdokument.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/016-2019 - STIM Saksframlegg styringsdokument.pdf016-2019 - STIM Saksframlegg styringsdokument.pdf
016-2019-1 - Vedlegg - STIM styringsdokunment.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/016-2019-1 - Vedlegg - STIM styringsdokunment.pdf016-2019-1 - Vedlegg - STIM styringsdokunment.pdf
017-2019 - Valg av ansattvalgte til styret.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/017-2019 - Valg av ansattvalgte til styret.pdf017-2019 - Valg av ansattvalgte til styret.pdf
017-2019-1 - Vedlegg - Valg av ansattvalgte til styret - valgprotokoll.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/017-2019-1 - Vedlegg - Valg av ansattvalgte til styret - valgprotokoll.pdf017-2019-1 - Vedlegg - Valg av ansattvalgte til styret - valgprotokoll.pdf
018-2019 - Årsplan styret 2019.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/018-2019 - Årsplan styret 2019.pdf018-2019 - Årsplan styret 2019.pdf
019-2018-1 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 060319.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/019-2018-1 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 060319.pdf019-2018-1 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør 060319.pdf
019-2019-1 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrende direktør - Revisjonsplan 2019 Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/032019/019-2019-1 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrende direktør - Revisjonsplan 2019 Helse Sør-Øst.pdf019-2019-1 - Vedlegg - Driftsorienteringer fra administrende direktør - Revisjonsplan 2019 Helse Sør-Øst.pdf

Fant du det du lette etter?