Styremøte 7. februar 2018

Styremøte, 07.02.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
07.02.2018 
Klokkeslett
Sted
Akershus universitetssykehus HF
 

000-Saksliste Styret SPHF 07022018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/000-Saksliste Styret SPHF 07022018.pdf000-Saksliste Styret SPHF 07022018.pdf
005-2018 - Innkalling og saksliste 07.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/005-2018 - Innkalling og saksliste 07.02.2018.pdf005-2018 - Innkalling og saksliste 07.02.2018.pdf
006-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/006-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2018.pdf006-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2018.pdf
006-2018-1 - Protokoll fra styremøte 22.01.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/006-2018-1 - Protokoll fra styremøte 22.01.2018.pdf006-2018-1 - Protokoll fra styremøte 22.01.2018.pdf
007-2018 - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/007-2018 - Virksomhetsrapport november 2017.pdf007-2018 - Virksomhetsrapport november 2017.pdf
007-2018-1 - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/007-2018-1 - Virksomhetsrapport november 2017.pdf007-2018-1 - Virksomhetsrapport november 2017.pdf
008-2018 - Virksomhetsrapport 3. tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/008-2018 - Virksomhetsrapport 3. tertial 2017.pdf008-2018 - Virksomhetsrapport 3. tertial 2017.pdf
008-2018-1 - Virksomhetsrapport 3_tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/008-2018-1 - Virksomhetsrapport 3_tertial 2017.pdf008-2018-1 - Virksomhetsrapport 3_tertial 2017.pdf
009-2018 - Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/009-2018 - Årlig melding 2017.pdf009-2018 - Årlig melding 2017.pdf
009-2018-1 - Årlig melding 2017 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/009-2018-1 - Årlig melding 2017 - Sykehuspartner HF.pdf009-2018-1 - Årlig melding 2017 - Sykehuspartner HF.pdf
010-2018 - Status oppfølging foretaksprotokoll februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/010-2018 - Status oppfølging foretaksprotokoll februar 2018.pdf010-2018 - Status oppfølging foretaksprotokoll februar 2018.pdf
011-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/011-2018 - Årsplan styret 2018.pdf011-2018 - Årsplan styret 2018.pdf
012- 2018 - Orientering om ØLP 2019-22.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/012- 2018 - Orientering om ØLP 2019-22.pdf012- 2018 - Orientering om ØLP 2019-22.pdf
013-2018 - Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/013-2018 - Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf013-2018 - Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf
014-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/014-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf014-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf

Fant du det du lette etter?