Styremøte 7. februar 2018

Styremøte, 07.02.2018

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
07.02.2018 
Klokkeslett
Sted
Akershus universitetssykehus HF
 

000-Saksliste Styret SPHF 07022018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/000-Saksliste Styret SPHF 07022018.pdf000-Saksliste Styret SPHF 07022018.pdfpdf180831
005-2018 - Innkalling og saksliste 07.02.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/005-2018 - Innkalling og saksliste 07.02.2018.pdf005-2018 - Innkalling og saksliste 07.02.2018.pdfpdf37718
006-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/006-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2018.pdf006-2018 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. januar 2018.pdfpdf37947
006-2018-1 - Protokoll fra styremøte 22.01.2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/006-2018-1 - Protokoll fra styremøte 22.01.2018.pdf006-2018-1 - Protokoll fra styremøte 22.01.2018.pdfpdf253844
007-2018 - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/007-2018 - Virksomhetsrapport november 2017.pdf007-2018 - Virksomhetsrapport november 2017.pdfpdf193512
007-2018-1 - Virksomhetsrapport november 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/007-2018-1 - Virksomhetsrapport november 2017.pdf007-2018-1 - Virksomhetsrapport november 2017.pdfpdf704535
008-2018 - Virksomhetsrapport 3. tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/008-2018 - Virksomhetsrapport 3. tertial 2017.pdf008-2018 - Virksomhetsrapport 3. tertial 2017.pdfpdf193527
008-2018-1 - Virksomhetsrapport 3_tertial 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/008-2018-1 - Virksomhetsrapport 3_tertial 2017.pdf008-2018-1 - Virksomhetsrapport 3_tertial 2017.pdfpdf1372683
009-2018 - Årlig melding 2017.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/009-2018 - Årlig melding 2017.pdf009-2018 - Årlig melding 2017.pdfpdf198860
009-2018-1 - Årlig melding 2017 - Sykehuspartner HF.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/009-2018-1 - Årlig melding 2017 - Sykehuspartner HF.pdf009-2018-1 - Årlig melding 2017 - Sykehuspartner HF.pdfpdf1270413
010-2018 - Status oppfølging foretaksprotokoll februar 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/010-2018 - Status oppfølging foretaksprotokoll februar 2018.pdf010-2018 - Status oppfølging foretaksprotokoll februar 2018.pdfpdf218555
011-2018 - Årsplan styret 2018.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/011-2018 - Årsplan styret 2018.pdf011-2018 - Årsplan styret 2018.pdfpdf232499
012- 2018 - Orientering om ØLP 2019-22.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/012- 2018 - Orientering om ØLP 2019-22.pdf012- 2018 - Orientering om ØLP 2019-22.pdfpdf291728
013-2018 - Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/013-2018 - Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdf013-2018 - Foreløpig rapport angående risikovurdering av dagens driftssituasjon IKT.pdfpdf38176
014-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/022018/014-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf014-2018 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf200559

Fant du det du lette etter?