Styremøte 9. desember 2020

Styremøte, 09.12.2020

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
09.12.2020 
Klokkeslett
Sted
Sykehuspartner Skøyen
 

0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 09.12.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 09.12.2020.pdf0 - Foreløpig protokoll fra styremøte 09.12.2020.pdfpdf713749
088-2020 - Innkalling og saksliste 09.12.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/088-2020 - Innkalling og saksliste 09.12.2020.pdf088-2020 - Innkalling og saksliste 09.12.2020.pdfpdf672229
089-2020 - Godkjenning av protokoller fra styremøte 18.11.2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/089-2020 - Godkjenning av protokoller fra styremøte 18.11.2020.pdf089-2020 - Godkjenning av protokoller fra styremøte 18.11.2020.pdfpdf721111
090-2020 - Valg av ansattvalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/090-2020 - Valg av ansattvalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdf090-2020 - Valg av ansattvalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdfpdf593744
091-2020 - Regional telekomplattform - gjennomføring av fase 3.2.2.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/091-2020 - Regional telekomplattform - gjennomføring av fase 3.2.2.pdf091-2020 - Regional telekomplattform - gjennomføring av fase 3.2.2.pdfpdf1218478
093-2020 - Ledelsens gjennomgang av styringssystemet 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/093-2020 - Ledelsens gjennomgang av styringssystemet 2020.pdf093-2020 - Ledelsens gjennomgang av styringssystemet 2020.pdfpdf782015
094-2020 - Fullføring av program for informasjonssikkerhet personvern identitets- og tilgangsstyring - ISOP.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/094-2020 - Fullføring av program for informasjonssikkerhet personvern identitets- og tilgangsstyring - ISOP.pdf094-2020 - Fullføring av program for informasjonssikkerhet personvern identitets- og tilgangsstyring - ISOP.pdfpdf1177294
095-2020 - Årsplan styret 2021.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/095-2020 - Årsplan styret 2021.pdf095-2020 - Årsplan styret 2021.pdfpdf707144
096-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/096-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdf096-2020 - Administrerende direktørs orienteringer.pdfpdf819770
097-2020 - Styrets egenevaluering 2020.pdfhttps://sykehuspartner.no/Styremter/122020/097-2020 - Styrets egenevaluering 2020.pdf097-2020 - Styrets egenevaluering 2020.pdfpdf656400


Fant du det du lette etter?