Identifisering av leverandører

Fra den 20.11.2019 må alle ansatte hos leverandører legitimere seg for å få tilgang til våre systemer.

THIS PAGE IN ENGLISH

Helse Sør-Øst er avhengige av å ha kontroll på hvem som til enhver tid har tilgang til våre systemer, blant annet for å ivareta pasient- og informasjonssikkerhet.

For å gjøre dette på en sikker måte innføres det 20.11.2019 en rutine for identifisering med gyldig legitimasjon og dokumentasjon av at legitimasjon er fremvist for alle som skal jobbe i et system i Helse Sør-Øst. Rutinen skal skape økt trygghet ved å validere identiteten til de som har tilgang til systemer i Helse Sør-Øst.

Skal du som leverandør jobbe i Helse Sør-Østs systemer må du altså vise frem gyldig legitimasjon før du får adgang.

 

Identifisering av leverandører på leverandørlokasjon

Leverandøransatte som kun skal jobbe i systemene til Helse Sør-Øst fra leverandørlokasjon (via fjernaksess) skal legitimere seg med gyldig legitimasjon hos sin arbeidsgiver. Dette skal fremvises i forbindelse med signering av taushetserklæring, og et vitne hos leverandøren skal signere på at de har sett gyldig legitimasjon og med det bekrefte at leverandøransatt er den han/hun gir seg ut for å være.

Last ned taushetserklæring i PDF-format herHvordan sjekke identitet med ID-dokument

Filmer fra Nasjonalt ID-senter


Fant du det du lette etter?