Informasjonssikkerhet

Styrket informasjonssikkerhet, personvern, identitets- og tilgangsstyring (ISOP)

​Sykehuspartner jobber kontinuerlig og systematisk for å bedre informasjonssikkerheten i helseregionen. For å sikre en helhetlig styring og riktig prioritering av disse tiltakene, er mange av initiativene samlet i et program vi har kalt ISOP.

Programmet skal:

  • styrke Sykehuspartner HF sin evne til å stå imot, oppdage og respondere på dataangrep
  • styrke personvernet for pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst
  • gi Helse Sør-Øst en rekke forbedringer innen identitets- og tilgangsstyring
  • bidra til en mer helhetlig håndtering av risiko i regionen

ISOP leverer forbedringer innen prosess, organisasjon og teknologi, som bedrer informasjonssikkerheten for alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?