Jobb hos oss

​Vi foretrekker at du søker elektronisk på utlyste stillinger i Sykehuspartner. All informasjon du trenger for å søke finner du i stillingsutlysningen. Lurer du på noe, finner du kontaktpersoner for stillingen i annonsen.

Se ledige stillinger


 

Kompetanseutvikling

For at vi skal oppfylle vår rolle som en profesjonell felles tjenesteleverandør, er det av avgjørende betydning at medarbeidernes kompetanse brukes, deles og utvikles mest mulig strukturert og målrettet.

Vi tilbyr derfor våre medarbeidere en rekke kurs og opplæringstiltak som for eksempel nyansattkurs, kompetansehevende tiltak på helse-/kundekompetanse og prosesskompetanse, kursing innenfor spesialfelt, samt lederutvikling.

Konkurransedyktige betingelser

I Sykehuspartner har vi gode pensjons- og forsikringsordninger i Pensjonskassen PKH for våre medarbeidere. Dette innbefatter også personforsikringer som yrkesskade/yrkessykdom, gruppelivsforsikring og ulykke i fritid. 

Vi opptatt av en god balanse mellom arbeid, familie og fritid. For å støtte om det gir vi derfor mulighet for fleksible arbeidsordninger med fleksibel arbeidstid og "mobilt kontor".

Sykehuspartners lønnspolitikk er å tilby konkurransedyktig lønn, uten å være lønnsledende.

For å ivareta våre ansattes helse, sikkerhet og trivsel har vi ulike velferdstilbud og tiltak, som for eksempel støtte til trening.