Prosjektleder

Emma Holmefjord

- Det beste med å jobbe i Sykehuspartner er at alt vi gjør kan relateres direkte til pasientene. Du hjelper praktisk talt noen du kjenner!

Emma Holmefjord er 33 år og har jobbet tre år som prosjektleder i Sykehuspartner. Hun har en mastergrad i teknologi fra Kungliga tekniska högskolan i Stockholm og har tidligere jobbet i Accenture som rådgiver og prosjektleder. Nå arbeider hun som hovedprosjektleder med ansvar for fire delprosjekter, med egne delprosjektledere under seg. Hun forteller gjerne om jobben sin:

- Målet med alle leveransene våre i Sykehuspartner er knyttet til pasienter. Det jeg gjør innen prosjektledelse i Sykehuspartner kan hjelpe pasienter og pårørende, og dette føles meningsfullt. Og pasientene kan faktisk være noen du kjenner.

Det er litt annerledes å jobbe i en offentlig virksomhet enn i det private. Blant annet i forhold til styring og mål. Den største forskjellen er likevel at vi leverer noe med hensikt og mening. Jobben vi gjør bidrar til trygghet for det norske samfunnet. For min egen del er det også en stor fordel med et stabilt arbeidsmiljø og en fast leder å forholde seg til. Dessuten vet du hvor i kjeden du bidrar.

På hvilken måte bidrar du til trygg og effektiv pasientbehandling?

- Sykehuspartner utfører krevende oppgaver for helsevesenet. Det kan høres merkelig ut, men jo mindre synlighet for Sykehuspartner, dess bedre er det for resultatene. Dette klarer vi å få til ved hjelp av en tydelig organisering og klare leveranser. Vi skaper verdi for kundene ved at de slipper å ha innsyn i alle ledd i prosessen rundt planlegging, anskaffelse, prosjektering, gjennomføring og drift av IKT-leveranser. Kunden skal bare behøve å forholde seg til en person, som er meg.

Hva gjør en prosjektleder i Sykehuspartner?

- Jeg har en veldig variert arbeidsdag og jobber med fire delprosjekter. Jeg går i en del møter, der vi diskuterer problemer og kommuniserer opp mot medarbeidere i Sykehuspartner, eierne våre, som er Helse Sør-Øst og mot kundene. Det blir mange grenseflater å holde styr på. Jeg skriver også rapporter og dokumenterer det vi gjør. Det administrative arbeidet i prosjektledelse er krevende, men jeg ser at når jeg kommer med forslag til forbedringsområder innen prosedyrer eller prosesser blir jeg lyttet til. Alle organisasjoner har sine utfordringer, men det er sluttresultatet for kundene som gir verdi.

Hva motiverer deg på jobben?

- Det å levere gode prosjekter og få jobbe opp mot mange mennesker motiverer meg. Det er gøy å se hvordan teamet jobber og leverer sammen. Jeg setter pris å få ny innsikt i systemer og leveranser, samt å lære ny metodikk. Det er spesielt fint å kunne feire med en lunsj eller en kake når vi har vært ekstra dyktige og kan være stolte av det vi har levert. Jeg setter pris på å ha det gøy på jobben, men likevel tar jeg jobben på alvor. Og som prosjektleder håndterer du mennesker også, ikke bare prosjekter. Det er overraskende mange følelser knyttet til prosjektledelse.

Det er svært mange erfarne prosjektledere jeg jobber med i Sykehuspartner. Mange har kompetanse om prosjektledelse som jeg har lært mye av. Folk liker jobben og brenner for det de gjør. Det merkes, og det smitter!

Hvordan er arbeidsmiljøet?

Det er et stort prosjektledermiljø i Sykehuspartner, kanskje blant de største i Norge. Vi er mer enn 60 prosjektledere og vi har bred lærings- og erfaringsutveksling. Siden de fleste sitter på Skøyen kan vi dele løsninger eller gleder med hverandre. Det er også flere arenaer for diskusjon og erfaringsutveksling. Vi har jevnlige seksjonsmøter og turer med faglig og sosialt innhold. Faglig fredag er en månedlig lunsjsamling med presentasjoner relatert til faget vårt. Det blir også noen konferanser i løpet av året der vi får møte andre miljøer.

Alle som jobber hos oss får tilbud om kurs og Prince 2 sertifisering. Sykehuspartner tilbyr også fleksibilitet i arbeidstid og arbeidssted. Jeg har mulighet for hjemmearbeid, online møter og normal arbeidstid. I blant blir det en del ekstra jobbing, men jeg synes det er lettere å balansere privatliv og arbeidsliv her enn i tidligere jobber jeg har hatt.

Men det beste er likevel å jobbe for en god sak. Vi jobber i en industri og en bransje der det skjer mye, det er en stor utvikling. Det er ikke noen motsetning i det å være offentlig og det å jobbe effektivt. Vi har tydelige mål i Sykehuspartner og alle ansatte trekker i samme retning. Vi skal hjelpe kundene å bli bedre – hjelpe dem med bestillingene, ikke bare gjøre jobben vi blir bedt om, men også forbedre mottaksapparatet hos kundene.

Om Sykehuspartner

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, lønn og personal, prosjekttjenester, samt innkjøp og logistikk. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Prosjekter og tjenesteutvikling

Sykehuspartner har ansvar for å sikre gode og effektive prosesser i prosjektene fra bestilling til forvaltning og drift. Vi stiller kompetanse og kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Vi har til enhver tid over hundre programmer og prosjekter gående. Prosjektene bidrar til trygg og effektiv pasientbehandling og forbedrede prosesser ute i sykehusene. Sykehuspartner bidrar også til forskning og innovasjon i samarbeid med sykehusene og sikrer god utnyttelse av teknologien.

Fant du det du lette etter?