Prosjektleder

Joakim Kosmo

- Det som motiverer meg mest er at leveransene til Sykehuspartner har konsekvenser for folk flest, sier Joakim Kosmo. Han er en glødende engasjert prosjektleder i Sykehuspartner.

 

- Helse Sør-Øst er enormt stort og et fundament for helsen til halve Norges befolkning. Det vi gjør i Sykehuspartner kommer alle til gode - når det gjelder som mest. IKT-systemene som vi planlegger, leverer og drifter er avgjørende deler av virksomheten på sykehusene, sier han.

Joakim har jobbet som prosjektleder i Sykehuspartner i ett og et halvt år. Han er 46 år og har utdannelse som cand. polit. fra Universitetet i Oslo innen antropologi, statistikk, statsvitenskap og prosjektarbeid. Han har tidligere jobbet 16 år i Nordea, med flere stillinger innen IKT.

- Jeg ønsket å gjøre noe nytt, noe annet enn bank og finans, helse har alltid interessert meg. Og siden har jeg aldri angret!

Hva gjør en prosjektleder i Sykehuspartner?

- Hovedoppgaven min er å følge opp de ansatte i Sykehuspartner som jobber med IKT-leveransene til sykehusene. Det er mange folk i vår egen organisasjon som jobber hardt. Jeg hjelper dem ved å sørge for en rød tråd, og at alle vet hva de skal gjøre. For tiden jobber jeg med IMATIS, som er et praktisk meldingssystem for sykehusavdelingene. Jeg holder også på med en nasjonal anskaffelse av nye IKT system for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), noe som er en direkte følge av 22. juli-rapporten.

Hva tror du skaper mest verdi for sykehusene?

- Du kan ikke drifte sykehus effektivt uten IKT løsninger. For halve helse-Norge betyr det uten Sykehuspartner. Det er ingen brukere som ønsker seg tilbake til papirbaserte prosesser. Når jeg møter helsearbeidere i arbeidet mitt eller i sosiale sammenhenger, er de ikke alltid like fornøyd med løsningene de har; men de er ingen som vil tilbake, de ønsker seg enda mer, enda bedre integrert og at de kan få det levert enda raskere. Vi forvalter begrensede ressurser i helsesektoren, så det blir egentlig aldri nok. Men vi gjør alltid en forskjell!

Hvordan er arbeidsmiljøet?

- En av de beste tingene med å jobbe som prosjektleder i Sykehuspartner ar at det er stort og godt faglig og sosialt miljø. Sykehuspartner har ett av de største prosjektledermiljøene i Norge. Vi hjelper hverandre og det er mange muligheter for å finne hjelp når du trenger det. De fleste av oss sitter samlet på Skøyen og vet hvor vi finner hverandre i kontorlandskapet. Vi får hjelp og støtte av hverandre til praktisk gjennomføring. Vi samarbeider også med andre helseregioner og noen ganger utvikler vi løsninger for hele landet.

Jeg har vært så heldig at jeg ved flere anledninger har fått jobbe i tospann med en annen prosjektleder. Alle prosjektledere jobber ulikt og dette er den beste måten å lære på, vi coacher rett og slett hverandre. Arbeidet kan være stressende i perioder og når vi er to om jobben kan vi støtte hverandre. Jeg synes at det å jobbe sammen på denne måten er motiverende i seg selv. Du blir ikke god prosjektleder av å lese en bok, men av å ha dyktige kollegaer og utfordrende prosjekter.

Hvordan synes du det er å jobbe i Sykehuspartner?

Min rolle som rådgiver for bestillerne ute i helseforetakene føles svært meningsfull. Det er ikke alltid de vet hva de ønsker seg eller hva som er mulig, og da er jeg der for dem. Jeg trives med å få med meg ansatte og linjeledere i Sykehuspartner og levere som et team. Som prosjektleder kan jeg starte på nytt hvert år og lære nye ting. For meg er det viktig med faglig utvikling og mulighetene til å sette seg inn i stadig nye fagområder.

Fleksibiliteten vi har i arbeidstid og muligheten for hjemmekontor er noe jeg setter pris på. Og etter hektiske perioder er det godt å kunne ta seg en velfortjent ferie. Vi får også mange tilbud om kurs og opplæring som vi trenger i jobben. Selv har jeg benyttet meg av muligheten til å skaffe meg Prince 2 og MSP sertifisering.

Vi er en offentlig virksomhet og en stor organisasjon, noe som gir mange muligheter. Kulturen i Sykehuspartner er at alle i organisasjonen stiller opp utover det som er forventet. Vi klarer å levere, og det er resultatene som teller.

Om Sykehuspartner

Sykehuspartner er Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, lønn og personal, prosjekttjenester, samt innkjøp og logistikk. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på helseteknologi. Slik strekker vi oss mot vår visjon:
En partner for helsetjenester i utvikling

Prosjekter og tjenesteutvikling

Sykehuspartner har ansvar for å sikre gode og effektive prosesser i prosjektene fra bestilling til forvaltning og drift. Vi stiller kompetanse og kapasitet til rådighet for løsningsutvikling og implementering av regionens prioriterte prosjekter, etter bestilling fra det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Vi har til enhver tid over hundre programmer og prosjekter gående. Prosjektene bidrar til trygg og effektiv pasientbehandling og forbedrede prosesser ute i sykehusene. Sykehuspartner bidrar også til forskning og innovasjon i samarbeid med sykehusene og sikrer god utnyttelse av teknologien.

Fant du det du lette etter?