Unike utfordringer

Droner, roboter, kunstig intelligens og sensorer i klokker som kan hjelpe oss, vil trolig være en del av fremtiden i helsesektoren. Uansett hva teknologien bringer, vet vi at det vil stille helt nye krav til sikkerhet. Sykehusparter må være i forkant, slik at sikkerheten og personvernet til pasientene ivaretas.

Christian Jacobsen er sikkerhetssjef i Sykehuspartner.

​– I fremtiden vil helsevesenet bli enda mer avhengig av teknologi. Driftssikkerhet, stabilitet og informasjonssikkerhet er allerede viktig. Når større og flere deler av pasientbehandlingen og arbeidsprosessene digitaliseres, vil helsesektorens være helt avhengig av at infrastruktur og sikkerhetsløsninger henger med på utviklingen, sier Christian Jacobsen, som er sikkerhetssjef i Sykehuspartner.

Dobbelt antall sysselsatte

Fernanda Winger Eggen, samfunnsøkonom hos Samfunnsøkonomisk Analyse, konkluderer i en rapport om fremtidens helsetjenester med at helsesektoren i 2040 må doble antall sysselsatte om man ikke tar i bruk bedre teknologiske løsninger enn det som finnes i dag. 

- Målet er at digitalisering skal gjøre pasientbehandlingen tryggere, sikrere og billigere uten at det går ut over personvernet eller sikkerheten til hver enkelt pasient, sier Jacobsen.   – En forutsetning for den teknologiske utviklingene er fortsatt modernisering av infrastrukturen. Nettverket må være stabilt og tåle belastninger den blir utsatt for. Vi må ha tilstrekkelig og sikker lagringskapasitet. Telekomløsninger, datamaskiner, nettbrett og andre arbeidsflater må være oppdatert, sikre og klare for å håndtere kravene ny teknologi stiller. Det skjer utrolig mye spennende innen helse-IT om dagen for de som er interessert i teknologisk utvikling, forteller Jacobsen. 

Sykehuspartner skal legge til rette for at sykehusene i Helse Sør-Øst kan ta i bruk løsninger de har behov for både nå og i fremtiden. Hver dag jobber Sykehuspartner for sikker og stabil drift av IKT-løsningene for sykehusene. Flere av løsningene skal moderniseres de kommende årene. Derfor er det stort behov for flere ansatte. Områder som spesielt trenger ansatte er telekom, arbeidsflate, nettverk, datasenter og sikkerhet.

Fant du det du lette etter?