Praktisk informasjon ved logistikk og fakturering

Leverandørinformasjon

​Logistikkbestemmelsene beskriver prosessen fra avtaleinngåelse til drift. Krav til innhold og utførelse beskrives i tabellen under.

Betingelsene gjelder alle leverandører som har avtale om levering av varer til Helse Sør-Øst. Betingelsene er gjenstand for revisjon. Leverandøren vil bli varslet åtte uker før enhver endring trer i kraft. Mer informasjon finnes her.

Eksempel på en standard rammeavtale finner du her.

Her finner du rest og erstatningsskjema v2.0.

Guide for oppsett av faktura på EHF format

Brukerveiledning norsk - Oppsett av EHF faktura

User manual english - EHF invoice setup


Dokumentasjon
​Steg​Overordnet beskrivelse​Dokumentasjon
​Forberedelse ​
​Sortiment/produkt
 • ​Krav til sortiment og produkt
 • Endringer og forvaltning
 • Forpakning, sporbarhet og holdbarhet

Sortiment og produktstyring

Emballering, merking og sporbarhet

​Grunndata
 • ​Innsending og registrering av grunndata
 • Endringer og forvaltning av grunndata
Krav til korrekt grunndata
​Utførelse​Implementering
 • ​Plan og prosess for implementering
 • Kontroll ved Helse Sør-Øst Forsyningssenter kontrollstasjon

Implementeringsplan

Krav ved kontrollstasjon

​Drift ​​Bestilling
 • ​Bestillinger fra Forsyningssenteret og helseforetakene
 • Konsignasjonslager

Krav til bestillingsinnhold, ordresvar og bestillingsflyt

Krav til konsignasjonslager og instrumentarium

​Vareflyt
 • ​Leveranser
 • Reklamasjon, avvik og tilbakekalling
 • Retur
 • KPI-måling på servicegrad og leveringspresisjon

Vareleveranse

Levering hovedlokasjon


Fant du det du lette etter?