Media

Sykehuspartners kommunikasjonsavdeling driver en aktiv informasjonskultur overfor ansatte, brukere og media, og besvarer spørsmål knyttet til vår virksomhet.

​Mediekontakt 2017:

Kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud
mobil: 98435516 
e-post: trude.julie.dommerud@sykehuspartner.no

Uke 27, 28, 29, 37 og 40:
Senior kommunikasjonsrådgiver Tor Aske Børresen
mobil: 90040362
e-post: toaboe@sykehuspartner.no

 

Pressebilder