Media

Sykehuspartners kommunikasjonsavdeling driver en aktiv informasjonskultur overfor ansatte, brukere og media, og besvarer spørsmål knyttet til vår virksomhet.

​Mediekontakt:

Kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud
mobil: 98435516,
e-post: trude.julie.dommerud@sykehuspartner.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Tor Aske Børresen
mobil: 90040362
e-post: toaboe@sykehuspartner.no

 

Pressebilder