Modernisering

Digital fornying er en felles satsing for sykehusene i Helse Sør-Øst for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi.

Satsingen skal gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, økt effektivitet og bedre samhandling mellom aktørene som er involvert i pasientbehandlingen. Sykehusene skal bli i stand til å møte samfunnets forventninger til bruk av IKT og muligheter for selvbetjening. Sykehuspartner er med på å planlegge, utvikle, forvalte og drifte disse løsningene.