ERP

På vegne av Helse Sør-Øst har Sykehuspartner utviklet en felles regional ERP-løsning som foreløpig er innført i fem foretak.

Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset i Vestfold, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner har løsningen i dag. Formålet med å innføre en felles regional ERP-løsning i Helse Sør-Øst er å øke brukervennlighet, samt standardisere løsninger og arbeidsprosesser slik at datakvaliteten blir høyere og styringsinformasjonen bedre. ERP står for system Enterprise Resource Planning.