IKT-nyheter fra spesialisthelsetjenesten

Her kan du lese nyheter fra de regionale og nasjonale IKT-selskapene i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale nyheter

 • 22.05.2017
  Arkitektene i IT

  Hvordan kan innbyggere få se sin journal på internett på en trygg måte? I hvilket IT-system skal man registrere siste dose morfin, slik at det ikke er tvil om hvor man kan sjekke dette?

 • 22.05.2017
  La PC bli hjemme dersom du skal til USA

  Innstramminger i grensekontroll i USA kan føre til at du må gi fra deg brukernavn og passord.

 • 18.05.2017
  Jurist og klar for å jobbe in-house?

  En av Helse Nord IKTs jurister går ut i permisjon og vi søker hennes erstatter i et toårig vikariat. Hos oss får du en variert arbeidshverdag og mulighet til å bidra på mange områder. Søknadsfrist: 4. juni.

 • 15.05.2017
  Tiltak som følge av utbrudd av ransomware i Europa

  Så mange som 70 medarbeidere har gjennom helgen jobbet med tiltak for å avverge angrep av Ransomware-viruset på helseforetakene. Ett av tiltakene er begrenset e-post og internettilgang.

 • 05.05.2017
  Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

  Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne oppl...

 • 07.04.2017
  Alle de gule lappene

  Skribler du ned dine gode ideer på gule lapper? Eller putter du smarte forslag i et excelark, for så å glemme hvor du lagret det? Du er ikke alene. Og det finnes hjelp. 

 • 13.03.2017
  Utvider tjenestene for å understøtte ny spesialistutdanning for leger

  Ordningen for leger i spesialisering (LIS) skal endres. Sykehuspartner har fått i oppdrag å levere en tjeneste som understøtter den nye spesialutdanningen

 • 20.12.2016
  Hele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timer

  Utvikling av løsningen og videre implementering av denne er utført i regi av NIKT-prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer – ved fødsel».

 • 21.11.2016
  Dialog med leverandørene bidrar til bedre teknologiløsning for AMK

  Prosjektet som skal anskaffe ny teknologi til AMK-sentralene gjennomføres etter anskaffelsesformen «konkurransepreget dialog». Her kan du lese mer om prosessen, og hva som avklares i de ulike dialogfasene gjennom anskaffelsesprosessen.