IKT-nyheter fra spesialisthelsetjenesten

Her kan du lese nyheter fra de regionale og nasjonale IKT-selskapene i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale nyheter

 • 04.03.2019 Helse Nord IKT
  Bestått fagprøven

  Trygve har vært en av våre dyktige lærlinger, arbeidet jevnt med oppgaver hver uke og vært aktiv i arbeidsstyrken vår på Universitetssykehuset i Tromsø. 

 • 08.03.2018 Nasjonal IKT
  Vi trenger dyktige virksomhetsarkitekter

  Vi ønsker å styrke virksomheten og søker nøkkelressurser. Nasjonal IKT HF har etablert en enhet for virksomhetsarkitektur som har som hovedoppgave å skape felles retningslinjer for IKT løsninger i spesialisthelsetjenesten.

 • 08.03.2018 Nasjonal IKT
  Vi trenger dyktige porteføljeansvarlige

  Vi ønsker å styrke virksomheten og søker nøkkelressurser. Nasjonal IKT har ansvar for porteføljestyring av prosjekter og programmer. 

 • 17.10.2017 Nasjonal IKT
  Planleggingsfasen i Digital patologi har startet

  Prosjektgruppen er i gang med å planlegge prosjektgjennomføring av flere forslag som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk.

 • 04.07.2017 Nasjonal IKT
  Automatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele Norge

  Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle.

 • 03.07.2017 Helse Nord IKT
  Holdt kurs i smidig

  Systemutvikler Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT har holdt et eksternt kurs i smidig utvikling. - Det var gøy, og lærerikt for meg også, sier Gisle.

 • 23.05.2017 Nasjonal IKT
  Raskere og sikrere diagnostikk

  Konseptutredningen fra tiltak 61 ‘Digital Patologi’ er levert, og ble behandlet av styret for Nasjonal IKT 19.5.2017. Sammen med sluttrapporten er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige...

 • 22.05.2017 Helse Nord IKT
  Arkitektene i IT

  Hvordan kan innbyggere få se sin journal på internett på en trygg måte? I hvilket IT-system skal man registrere siste dose morfin, slik at det ikke er tvil om hvor man kan sjekke dette?

 • 22.05.2017
  La PC bli hjemme dersom du skal til USA

  Innstramminger i grensekontroll i USA kan føre til at du må gi fra deg brukernavn og passord.

 • 15.05.2017
  Tiltak som følge av utbrudd av ransomware i Europa

  Så mange som 70 medarbeidere har gjennom helgen jobbet med tiltak for å avverge angrep av Ransomware-viruset på helseforetakene. Ett av tiltakene er begrenset e-post og internettilgang.

 • 05.05.2017 Nasjonal IKT
  Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

  Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne oppl...

 • 07.04.2017 Helse Nord IKT
  Alle de gule lappene

  Skribler du ned dine gode ideer på gule lapper? Eller putter du smarte forslag i et excelark, for så å glemme hvor du lagret det? Du er ikke alene. Og det finnes hjelp. 

 • 13.03.2017
  Utvider tjenestene for å understøtte ny spesialistutdanning for leger

  Ordningen for leger i spesialisering (LIS) skal endres. Sykehuspartner har fått i oppdrag å levere en tjeneste som understøtter den nye spesialutdanningen

 • 20.12.2016 Nasjonal IKT
  Hele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timer

  Utvikling av løsningen og videre implementering av denne er utført i regi av NIKT-prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer – ved fødsel».

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.