IKT-nyheter fra spesialisthelsetjenesten

Her kan du lese nyheter fra de regionale og nasjonale IKT-selskapene i spesialisthelsetjenesten

Nasjonale nyheter

 • 29.04.2020 Helse Nord IKT
  Lærling i koronatider

  - Jeg har vært så heldig at jeg har fått jobb videre i Helse Nord IKT, sier Mathias Johnsen (20 år). Han ble ferdig med sin lærlingtid i Helse Nord IKT før koronasituasjonen eskalerte.

 • 03.02.2020 Helse Nord IKT
  Deler læringspunkter

  UiT Norges arktiske universitet ble i oktober 2019 utsatt for en sofistikert form for faktura- og betalingsbedrageri. Helse Nord IKT tok nylig initiativ til et møte med UiT, for å få mer kunnskap om hendelsen og lære av den.

 • 27.01.2020 Helse Nord IKT
  Nytt IPS-verktøy gir mer tid til pasientrettet arbeid

  Helse Nord IKT utvikler et nytt verktøy, som skal gi IPS-jobbspesialistene i Nord-Norge muligheten til å løsrive seg fra kontorpulten og møte pasientene der de er.

 • 13.01.2020 Helse Nord IKT
  Nye IKT-fagsystemer for sykehusapotekene

  Bransjeløsningen FarmaPro skal byttes ut i sykehusapotekene i Nord-Norge. Brukerne får en ny arbeidshverdag, og i utsalgsapotekene blir det lettere å holde oversikt.

 • 12.12.2019 Helse Nord IKT
  Det er viktig det vi gjør her

  Helse Nord IKT har så langt i år tilsatt 25 nye medarbeidere. Årsaken er økt oppdragsmengde og behov for ny kompetanse.

 • 04.11.2019 Helse Nord IKT
  Nytt styre i Helse Nord IKT

  I 2017 ble Helse Nord IKT et eget helseforetak. Og siden den tid har styret, i tillegg til representanter fra Helse Nord, bestått av eksterne styremedlemmer. I det nye styret er både styreleder og nestleder eksterne.

 • 14.10.2019 Helse Nord IKT
  En ny milepæl er nådd

  - Med drifts- og overvåkingssenteret kan vi utnytte fordelene med sentraliserte systemer og innføring av datasenter. Nå går vi et steg videre, sier Oddbjørn Schei, adm. direktør i Helse Nord IKT.

 • 12.06.2019
  Samarbeider på tvers

  Lederne i Helse Nord IKT, Helse Midt-IT, Helse Vest IKT og Sykehuspartner var samlet i Bergen i mai. Det gjennomgående inntrykket er at helsebehandling er i ferd med å bli IT.

 • 04.03.2019 Helse Nord IKT
  Bestått fagprøven

  Trygve har vært en av våre dyktige lærlinger, arbeidet jevnt med oppgaver hver uke og vært aktiv i arbeidsstyrken vår på Universitetssykehuset i Tromsø. 

 • 04.07.2017 Nasjonal IKT
  Automatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele Norge

  Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle.

 • 03.07.2017 Helse Nord IKT
  Holdt kurs i smidig

  Systemutvikler Gisle Mjaatvedt i Helse Nord IKT har holdt et eksternt kurs i smidig utvikling. - Det var gøy, og lærerikt for meg også, sier Gisle.

 • 22.05.2017
  La PC bli hjemme dersom du skal til USA

  Innstramminger i grensekontroll i USA kan føre til at du må gi fra deg brukernavn og passord.

 • 15.05.2017
  Tiltak som følge av utbrudd av ransomware i Europa

  Så mange som 70 medarbeidere har gjennom helgen jobbet med tiltak for å avverge angrep av Ransomware-viruset på helseforetakene. Ett av tiltakene er begrenset e-post og internettilgang.

 • 05.05.2017 Nasjonal IKT
  Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

  Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne oppl...

 • 13.03.2017
  Utvider tjenestene for å understøtte ny spesialistutdanning for leger

  Ordningen for leger i spesialisering (LIS) skal endres. Sykehuspartner har fått i oppdrag å levere en tjeneste som understøtter den nye spesialutdanningen

 • 20.12.2016 Nasjonal IKT
  Hele 80 % av landets nyfødte får nå fødselsnummer i løpet av få timer

  Utvikling av løsningen og videre implementering av denne er utført i regi av NIKT-prosjektet «Automatisk tildeling av fødselsnummer – ved fødsel».

Fant du det du lette etter?