Nyheter

22.03.2017

Smidig overgang fra Folkehelseinstituttet til Helse Sør-Øst

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 besluttet regjeringen å flytte rettsmedisinske fag fra Folkehelseinstituttet til Oslo universitetssykehus. 19. februar 2017 ble alle datasystemer flyttet over til OUS IKT-plattform.
13.03.2017

Utvider tjenestene for å understøtte ny spesialistutdanning for leger

Ordningen for leger i spesialisering (LIS) skal endres. Sykehuspartner har fått i oppdrag å levere en tjeneste som understøtter den nye spesialutdanningen
30.01.2017

Vi søker kontorlokaler i området fra Kalnes til Fredrikstad

Sykehuspartner HF søker 900-1300 kvm kontorlokaler med miljøvennlige og funksjonelle løsninger, sentralt plassert og godt tilknyttet offentlig transport.
23.01.2017

Mer effektiv brukerstøtte

Tastevalgene er oppdatert, slik at når du ringer 32 23 53 30 til Sykehuspartner brukerstøtte, vil du få raskere og bedre hjelp.
11.01.2017

Sykehusinnkjøp overtar

Innkjøpsvirksomheten i Sykehuspartner har nå blitt overdratt til Sykehusinnkjøp, som har fått en nasjonal oppgave for spesialisthelsetjenesten.
10.01.2017

Tre sykehus på ny telefoniplattform

For tre år siden startet arbeidet med å legge om fra ISDN til ny regional IP-plattform for telefoni. Nå er den klar og Sunnaas, Lillehammer og Aker sykehus er lagt over.
16.12.2016

Mer digitalisert kundeservice

Digitaliseringen i samfunnet gjør at også kundeservice i helsesektoren må utvikle sine brukerkanaler. Det startet med brukerstøtte på telefon, men snart kan chatte-robotene være her.
02.12.2016

Alle sykehus på samme versjon av tjenesten Mor og barn

I løpet av 2016 vil alle helseforetak være på samme regionale standard og versjon av Mor og barn, som er regional svangerskaps-, fødsel- og barseljournal.
02.12.2016

Sammen om modernisering

Alle helseforetakene er involvert i planlegging og gjennomføring av infrastrukturmodernisering i Helse Sør-Øst. Involvering av dyktige medarbeidere fra alle helseforetakene er avgjørende for at vi skal lykkes med en hurtig modernisering.
11.11.2016

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst på DIPS-journal

24. oktober ble DIPS innført som elektronisk pasientjournal i Klinikk psykisk helse og rusbehandling på Sykehuset i Vestfold (SiV). – Det er en milepæl at alle fagområder og alle helseforetak i Helse Sør-Øst bruker samme journalsystem, sier...
03.11.2016

Høie berømmer arbeidet med å redusere ventetidene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie roste arbeidet til helseforetakene i Helse Sør-Øst med å redusere ventetidene på NRK Dagsnytt 18 i går.
02.11.2016

Grønn kjemi i Helse Sør-Øst

Grønn kjemi er det regionale samarbeidet for trygg kjemikaliehåndtering ved sykehusene. Her finner du informasjon om samarbeidet og lister over kjemikalier som skal begrenses eller fases ut innen 2020.
31.10.2016

Nettverket på Akershus universitetssykehus er modernisert og klart for regionale løsninger

- Dette er en stor milepæl for Ahus. Et modernisert nettverk som er tilknyttet Helse Sør-Øst er en forutsetning for at Ahus kan ta i bruk nye regionale løsninger og samhandle med resten av regionen.
17.10.2016

Olav Berg ansatt som viseadministrerende direktør i Sykehuspartner

Olav Berg tiltrår som viseadministrerende direktør i Sykehuspartner 14. oktober. Han blir ansvarlig for infrastrukturmodernisering og for oppfølging av vår eksterne partner HPE.
17.10.2016

En ny hverdag for de ansatte ved Oslo Universitetssykehus

Modernisering og omlegging av pc’er og nettverk på Oslo universitetssykehus går nå inn i siste fase. Ved utgangen av august er det skiftet ut over 14 500 stasjonære PCer, noe som tilsvarer over 90 % av alle stasjonære klienter på OUS.
17.10.2016

Helse Sør-Øst inngår avtale om IKT-modernisering

En modernisert IKT-infrastruktur i sykehusene gir økt pasientsikkerhet og frigjør ressurser til pasientbehandling. Helse Sør-Øst har valgt å inngå avtale med Hewlett Packard Enterprise som ekstern partner for å modernisere regionens IKT-infrastruktur.
17.10.2016

Mer effektiv arbeidsflyt for radiologene

Det er innført et nytt, felles system for mammografiscreeningen på Oslo universitetssykehus. - Dette gjør dagen vår mye enklere, sier Khalida Chaudhry, radiolog og overlege ved Brystdiagnostisk senter ved Oslo universitetssykehus.
17.10.2016

Mariann Hornnes tilsatt som administrerende direktør

I Sykehuspartners styremøte 26.8 ble Mariann Hornnes formelt tilsatt som administrerende direktør.
17.10.2016

IKT-modernisering i Helse Sør-Øst

Sykehuset Innlandet er oppgradert og klar for fremtidens IKT-løsninger.
17.10.2016

Modernisering av IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst – dialogen med leverandører er i gang

Helse Sør-Øst RHF har besluttet at langsiktige samarbeidsavtaler skal vurderes som virkemiddel for å kunne gjennomføre nødvendig modernisering av IKT-infrastrukturen i regionen. Denne uken startet dialogmøtene med aktuelle leverandører.
17.10.2016

Helse Sør-Øst går videre i prosessen med å velge ekstern samarbeidspartner på IKT-området

Helse Sør-Øst ønsker å inngå langsiktig samarbeidsavtale med ekstern leverandør for modernisering av IKT-infrastruktur i regionen. Prekvalifiseringsprosessen er nå gjennomført og fire leverandører er valgt for videre dialog.
17.10.2016

Helse Sør-Øst utlyser avtale på IKT-modernisering

Helse Sør-Øst ønsker økt tempo i arbeidet med å modernisere IKT-utstyr og datanett for sykehusene.
17.10.2016

En viktig beslutning for fremtidens IKT-løsning i Helse Sør-Øst

I fornyingsstyret 4. juni ble det nye mandatet for infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst vedtatt.
Se flere nyheter()