- Det har vært en glede å jobbe med så kunnskapsrike studenter

– Et lærerikt opphold! Pedagogikkstudentene Marit Haugerud (27) og Lena Rolandsen (23) har vært fem uker i praksis hos Sykehuspartner.

Marit og Lena tar mastergrad i Kunnskap, utdanning og læring med spesialisering i Læring, teknologi og arbeid på Universitetet i Oslo. Da de skulle ut i praksis var Sykehuspartner førstevalget, da begge kjente litt til Sykehuspartner fra før.

Allikevel ble de imponert over virksomheten: 

– Det som fascinerte meg mest var hvor mange forskjellige arbeidsoppgaver Sykehuspartner har og hvor mange som jobber med ulike prosjekter. Sykehuspartners folk er involvert i mange ulike virksomheter, sier Lena.

Marit ble spesielt imponert over driftssenteret, hvor Sykehuspartners ansatte overvåker IT-driften i hele helseregionen 24 timer i døgnet.

– Det er lett å ta ting for gitt fordi man ikke ser alt som skjer i kulissene, sier Marit.

Jobbet med flere virksomhetsområder

I løpet av sine fem uker i Sykehuspartner har studentene vært i praksis hos avdeling for organisasjonsutvikling i HR, men de har også jobbet med flere andre virksomhetsområder.

– Vi har blitt veldig inkludert i det våre veiledere gjør og blir ofte bedt om innspill, sier Marit. De har blant annet kommet med innspill om Sykehuspartners nettsider, de har utarbeidet manus til e-læringskurs og jobbet med den interne kvalitetsportalen.

– Vi har virkelig fått kjenne på hvordan det er å jobbe her og blitt integrert i driften. Vi har fått lov å være med på møter, fått komme med innspill og forslag, samt arbeidet med tildelte oppgaver, sier Lena.

– Strålende fornøyd

HR-direktør Siv Halvorsen er strålende fornøyd med studentenes opphold, og understreker at praksiskandidater er viktig også for Sykehuspartner:

– Dette handler om å sette Sykehuspartner på kartet som en attraktiv arbeidsgiver, i tillegg får vi ny kompetanse og nye perspektiver til vår interne kompetanse. Lena og Marit har gitt oss et viktig «brukerperspektiv» blant annet i e-læring og ROS. Vi er veldig fornøyde med Lena og Marit, og ønsker dem lykke til videre i studiene – og kanskje velkommen tilbake om noen år!

Kompetanseteamet OU har hatt veiledningsansvaret for studentene, og de er også meget tilfreds med oppholdet:

 Lena og Marit har delt av sin kunnskap, stilt nysgjerrige spørsmål og har bidratt konkret med flere leveranser. Det har vært en glede å jobbe med så kunnskapsrike studenter. Vi ønsker dem lykke til videre, sier Tove Johnsrud.

En suksess for alle parter

HR-avdelingen i Sykehuspartner har hatt praksisstudenter fra Institutt for Pedagogikk hvert år siden 2015, og ordningen har vært en suksess for alle partner.

– Det har vært veldig gøy å få prøve vår teori i praksis. Vi har hatt mye om opplæring, kunnskapsdeling, hvordan mennesker lærer, kompetansekartlegging og hvordan man blir en lærende organisasjon. Vi har fått en smak på arbeidslivet, og det er en helt annen hverdag enn å sitte på Blindern, sier Lena.

Marit samtykker:

– Det er litt trist å være ferdig i Sykehuspartner. Vi har blitt godt kjent med veilederne våre, og synes oppholdet var både koselig og lærerikt.

Nå går ferden tilbake til Blindern, hvor jentene skal ta fatt på masteroppgaven.