- Det har vært lærerikt

Lærling Marcus Odeke (20) er akkurat i ferd med å avslutte sin fagprøve etter et atten måneder langt opphold hos Sykehuspartner.

– Jeg har lært mye om samarbeid. Arbeidslivet er noe annet enn å være student, her har jeg lært å samarbeide med forskjellige typer mennesker som arbeider på forskjellige måter. Det har vært veldig interessant.

– Sett alle nivåer 

Marcus går på Kuben VGS i Oslo, og er snart ferdig med sin skolegang innen datateknologi og elektronikk. Etter skoleopphold i England og Østerrike søkte han lærlingeplass i Sykehuspartner.

– I Sykehuspartner har jeg sett alle nivåer. Fra lokal service til brukerstøtte til arbeidsflate til serverdrift.

I tillegg har Marcus vært på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

– Å være ute på sykehuset er noe annet enn å sitte bak en PC i et kontor. Der ser man at systemene vi jobber med har direkte innvirkning på pasientbehandlingen.

I fagprøven har Marcus fått i oppdrag å simulere et selskap som skal sette opp PC og printer-løsning for kunde.

Bilde av Marcus under fagprøven

Marcus under fagprøven.  

– Bra for Sykehuspartner 

Rino Glenne Smedsrud, som jobber hos Lokal Service på OUS er meget fornøyd med både lærlingen og ordningen:

– Marcus har klart seg veldig bra i tiden han har vært her. Han har også i løpet av læreperioden vært utenlands på opplæring også.

Rino er klar på at det er stor gevinst å hente for Sykehuspartner:

– Det er veldig bra for Sykehuspartner å ha lærlinger. Ikke minst for det samfunnsoppdraget vi har, men jeg tror det også er nyttig å ha ressurser som har vært innom flere enheter og blir sittende med en bedre forståelse og bredde i kompetanse på forskjellige områder fra Lager til IKT-bestilling, Lokal Service, Brukerservice, Arbeidsflate, Serverdrift, Datakom og Applikasjonsdrift blant annet som på sikt kan gi gode gevinster.

Marcus utelukker ikke en retur til Sykehuspartner i fremtiden:

– Det kan hende, jeg ble godt kjent med flere kollegaer. Sykehuspartner er et spennende sted å jobbe.