– Et stort løft utført til punkt og prikke

Virksomhetsoverføringen av sykehuset i Kongsvinger til Akershus universitetssykehus ble gjennomført som planlagt i helgen.
Bilde av Sykehuspartners Kongsvinger-team

En glad gjeng fra Sykehuspartner er godt fornøyd – og får ros for vel utført arbeid.

– Medisinsk, men kanskje aller mest IKT-messig, er en slik overføring en utfordrende aksjon. Dette er en stor og kompleks operasjon som ikke er risikofri. Nærmere 200 deltakere fra Sykehuspartner, helseforetakene og leverandører var på plass på sykehuset eller i beredskap via Skype, forteller administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Kongsvinger sykehus er fra nå av en del av Ahus. Også DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger er nå en del av Ahus, mens Oslo universitetssykehus har ansvaret for prehospitale tjenester.

Gjennomført etter planen

Svært mange og komplekse overføringer ble gjennomført på samme tid. Overføringen ble gjennomført etter planen, og ingen blokkerende feil dukket opp under gjennomføringen. Mindre saker ble fortløpende løst av prosjektet.

 Virksomhetsoverføringen fra Kongsvinger til Ahus og OUS er et stort prosjekt som har pågått over lang tid. Prosjektet har vært preget av nøye planlegging og meget godt samarbeid mellom helseforetakene, Sykehuspartner og leverandører. God planlegging samt hardt arbeid fra alle involverte har sikret at prosjektet har gått svært bra. Gratulerer, alle sammen! sier administrerende direktør Gro Jære i Sykehuspartner.

–  Jeg er imponert over Sykehuspartners planlegging, koordinering og gjennomføring av dette prosjektet. Sammen med kolleger fra Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet har de gjennomført en utmerket jobb. Og vi i RHFet er stolte over å ha en slik kompetanse og kraft med oss i foretaksgruppen, sier Cathrine M. Lofthus.

Rått å se

– Det var helt rått å se hvor fantastisk bra Sykehuspartner-ansatte, innleide konsulenter, gode kollegaer i helseforetak og våre leverandører har samarbeidet gjennom et krevende prosjekt og en kompleks overføringshelg, sier prosjektleder Jon Petter Gundersen fra Sykehuspartner.

– Vi klarte det sammen, med lave skuldre og veldig godt humør, tusen takk for innsatsen!

Mer om virksomhetsoverføringen av Sykehuset i Kongsvinger (Helse Sør-Øst)