Administrerende direktør i Sykehuspartner

Vi søker etter en strategisk leder med gjennomføringskraft som evner å samarbeide på alle nivåer i organisasjonen, med oppdragsgiver og med øvrige interessenter.

Illustrasjonsfoto: Pixabay.com

Lederen må ha solid fagkompetanse innenfor digitalisering og IT og evne til å videreutvikle organisasjonen med akseptabel risiko. Det kreves meget god forretningsforståelse og innsikt i hvordan man tilpasser og optimaliserer en forretningsmodell til gitte rammebetingelser.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle og iverksette foretakets mål og strategier i tråd med foretakets leder-plattform
 • Gjennomføre transformasjon til standardiserte, moderne driftstjenester og underliggende infrastruktur med en akseptabel risiko
 • I samarbeid med styret og eier, videreutvikle foretakets strategi og målbilde
 • Levere på økonomiske, kvantitative og kvalitative mål i henhold til budsjett og planer
 • Levere kundeorienterte tjenester i tråd med foretakets strategi
 • Videreutvikle foretakets totale kompetanse i tråd med foretakets leveranser
 • Informere og involvere styret i henhold til arbeidsinstruks fra styret
 • Videreutvikle og styrke organisasjonens fagmiljøer

Kvalifikasjoner

 • Omfattende ledererfaring fra større komplekse organisasjoner
 • Inngående kunnskaper om IKT, 'digitalisering' og god innsikt i informasjonssikkerhet
 • Dokumenterte resultater fra omstillingsprosesser innenfor IKT og infrastrukturmodernisering fortrinnsvis fra tilsvarende organisasjoner
 • Dokumentert erfaring med strategi og organisasjonsutvikling
 • Erfaring med leverandørstyring
 • Erfaring med komplekse program og prosjekter
 • Forståelse av prosesser i offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • Demonstrere en klar analytisk tankegang og evne til å håndtere komplekse problemer og saksområder
 • Meget god gjennomføringskraft
 • Involverende og omgjengelig med gode evner til å bygge relasjoner internt og eksternt
 • Tillitsskapende, ha en åpen og aktiv kommunikasjon – bry seg om og ha dialog med ansatte

Utdannelse: PHD/Master eller hovedfag innenfor en relevant disiplin

Reisevirksomhet: Begrenset

Arbeidssted: Etter avtale

Språk: God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk (alternativt et skandinavisk språk) og engelsk

For ytterligere informasjon om stillingen kan våre samarbeidspartnere i Boyden Executive Search kontaktes: Kjetil Bjørnson tlf. 481 54 764 eller Roger Schønning tlf. 959 37 130. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 26.11.17 til norwaycv@boyden.com.

Søknader behandles konfidensielt frem til søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at det etter søknadsfristen vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom en ønsker å reservere seg fra den offentlige søkerlisten, så må dette begrunnes skriftlig. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Om Sykehuspartner HF
Sykehuspartner er en av Nordens største leverandør av fellestjenester til sykehus. Vi betjener helseforetakene i Helse Sør-Øst med IKT, prosjekttjenester, økonomi/regnskapstjenester og har ansvaret for et forsyningssenter for forbruksmateriell som driftes gjennom underleverandør. Ved å kombinere kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse utvikler vi fremtidsrettede og effektive løsninger som bidrar til at nesten 80.000 helsearbeidere får frigitt tid og ressurser til behandling av pasienter. Vi jobber målrettet innen tre fokusområder: Leveransekraft, verdi for kunden og best på koblingen mellom helse og teknologi. Vår visjon er:

En partner for helsetjenester i utvikling