Alle sykehusene i Helse Sør-Øst får nytt forsyningssenter

På Berger, like nord for Oslo, ligger det nye store forsyningssenteret for sykehusene i Helse Sør-Øst. Fra et lager på 9600 kvadratmeter kjøres daglig store mengder medisinske forbruksvarer ut til sykehusene i regionen. Siden åpningen i oktober har senteret fortløpende overtatt ansvaret for leveranser til sykehusene i regionen. I slutten av november står Oslo universitetssykehus for tur, som det siste og største foretaket.

​- Sykehusene er helt avhengige av å få varene de trenger til riktig tid. Vår viktigste oppgave nå er å sørge for normale leveranser ved overgangen til nytt senter. Så langt har vi klart dette og det bekreftes av positive tilbakemeldinger fra sykehusene, sier prosjektleder Marianne Mengkrogen i Sykehuspartner.

Det er Sykehuspartner som har inngått avtalen med den nye leverandøren OneMed og som har ansvar for at sykehusene får varene de skal ha fra forsyningssenteret. Avtalen ble inngått i begynnelsen av 2016. Siden da er det nye senteret bygget og ble satt i drift 2. oktober i år. Innen utgangen 2017 får alle sykehusene i regionen varer fra det nye forsyningssenteret.

Forsyningssenteret er som et pumpende hjerte i sykehuskroppen. Senteret henter inn medisinsk forbruksmateriell fra ulike leverandører, lagrer disse på forsvarlig måte og med riktig temperatur før varer kjøres ut til sykehus og sykehusavdelinger i hele regionen etter bestillinger lokalt. Flere av sykehusene har ikke egne lagre og baserer driften på jevnlige og trygge leveranser fra forsyningssenteret. Det er svært viktig at dette fungerer godt. Mangler f eks et kateter av riktig størrelse på avdelingslageret må helsepersonell bruke tid på å finne riktig kateter andre steder i sykehuset – slikt stjeler tid fra pasientene.

Bestilling av varer gjøres gjennom den regionale dataløsningen for innkjøp og logistikk. I løpet av 2018 blir denne løsningen oppdatert – slik at sykehusene enklere skal kunne bestille og få varer levert rett inn på avdelingslagrene ved sykehusene.

 


​Fakta om det nye forsyningssenteret

  • Forsyner alle sykehusene i Helse Sør-Øst med medisinske forbruksvarer
  • 9 600 m2 over to etasjer, hvorav 850 m2 er for sterile varer og ivaretar alle krav til rent lager
  • 12 lastehus for varer ut og inn, med innvendige porter for å holde krav til miljø og temperatur
  • Funksjoner for logistikk, innkjøp, kundeservice og økonomi er samlokalisert
  • Bygget og driftes av OneMed, etter avtale som ble inngått med Sykehuspartner på vegne av foretaksgruppen i 2016.
  • Erstatter tidligere avtale med Bring og tidligere forsyningssenter på Lierstranda