Bidra til et bedre miljø ved å resirkulere IKT-utstyr

Slik kan du enkelt bidra til bedre sikkerhet, samt at du sparer kostnader og miljøet.

Foto: Shutterstock

Vi oppfordrer alle ansatte i Helse Sør-Øst som har IKT-utstyr som ikke lenger brukes til å levere det inn til resirkulering hos Sykehuspartner.

Som ansatt i Helse Sør-Øst melder du fra til Sykehuspartner på vanlig måte, gjennom Min Sykehuspartner om at du har utstyr som skal leveres inn. Da kommer vi og plukker det opp hos deg.

Hvorfor er dette viktig?

For alle som har PC (bærbar eller stasjonær) betales en månedlig arbeidsflatekost så lenge PC-en er registrert på deg som bruker. Det er derfor viktig at PC-er som ikke er i bruk leveres inn for å sikre at du ikke betaler for utstyr du ikke bruker eller ikke skal ha.

Når du leverer inn din gamle maskin er du med på å sørge for at data eller utstyr ikke kommer på avveie. Mange av maskinene er også satt opp med tilgang til driftsmiljøet, og det er derfor svært viktig at disse maskinene håndteres riktig når de ikke lenger er i bruk.

I tillegg er en god håndtering av periferiutstyr med på å bidra til miljømessige gevinster. Sykehuspartner er en miljøsertifisert bedrift og har iverksatt flere tiltak for å spare miljøet.

Hva skal innleveres?

Alt som er kjøpt inn av Sykehuspartner skal innleveres, bl.a. mobiltelefoner, PC (både stasjonære og bærbare), skjermer, skrivere og skannere, i tillegg til mindre elektronisk utstyr som tastatur, mus og ladere.