Bli kjent med våre ansatte

Medarbeiderne i Sykehuspartner har stor kompetanse og erfaring, og det solide fagmiljøet kommer kundene til gode. Her får du vite mer om hvordan det er å jobbe hos oss.

Merete Retzius og Trond Rostad er tjenesteporteføljeansvarlige i Sykehuspartner.


Se våre ledige stillinger her

Merete Retzius er tjenesteporteføljeansvarlig for Bildediagnostikk og Trond Rostad er tjenesteporteføljeansvarlig for Kurve, medikasjon og pasientmålinger 

 
Rollen som tjenesteporteføljeansvarlig er en nyopprettet funksjon i Sykehuspartner HF. De kommende årene skal Sykehuspartner samle alle sine tjenester og applikasjoner innenfor 21 definerte tjenesteporteføljer som skal styres på regionalt nivå. Fem tjenesteporteføljer er allerede etablert. I løpet av de nærmeste årene har vi derfor behov for flere tjenesteporteføljeansvarlige. 

Hovedoppgaven til denne funksjonen er å forvalte en tjeneste som dekker sykehusene sine behov, både på funksjonalitet, kost og leveranser. Veien dit er gjennom et proaktivt arbeid.

Her får du et lite innblikk i to av våre tjenesteporteføljeansvarliges hverdag:
- Vi har en svært variert arbeidshverdag der vi jobber utviklingsrettet i samarbeid med Helse Sør-Øst RHF, fagmiljøene på sykehusene og de store regionale programmene, forteller Trond Rostad. – Sammen ser vi på utformingen av de ulike tjenestene samt hvordan vi skal videreutvikle disse for å møte fremtidige endringer og behov. 

Gjennom kontinuerlig fokus på langsiktige mål og utvikling i samarbeid med helseforetakene, jobber Trond og Merete tett på klinikere, sykehusledelse, egen organisasjon og Helse Sør-Øst RHF

- Det er svært spennende å jobbe på tvers av Sykehuspartner for å forbedre tjenestene våre. Ettersom våre roller er nyetablert har vi også mulighet til å påvirke vår egen hverdag, sier Merete. 

Meningsfylt arbeid

- For meg er det viktig å ha en meningsfull arbeidshverdag, forteller Trond. – Vi jobber direkte med helse i et IKT-perspektiv. Dette er svært viktig arbeid og vi kan påvirke mange.

Gjennom å levere tjenester til alle Helseforetakene i Helse Sør-Øst, er Sykehuspartner HF med på å forme utviklingen innenfor teknologi og helse under mottoet; Livsviktig IKT.

- I tillegg til det aspektet vil jeg også trekke fram alle de dyktige kollegaene våre. Her er det mange flinke folk med variert bakgrunn og høy kompetanse innenfor både helse og IKT, sier Merete. – Det er mange utfordringer å bryne seg på, høyt tempo og man lærer stadig nye ting og bygger kompetanse i et faglig sterkt læringsmiljø.

Helsesektoren er i endring og vi ser at IKT får en større og større rolle inn i dette. Sykehuspartner får dermed også en økende rolle i den videre utviklingen. Dette er en spennende reise som så vidt har begynt. Vi skal være fremoverlente, sikre kundefokus og utvikle våre tjenester sammen med helseforetakene for fremtiden, avslutter hun.

Maria Elisabeth Nilsson er en av mer enn 60 fast ansatte prosjektledere

Maria Elisabeth Nilsson har bakgrunn som prosjektleder i bank og finans og ser tilbake på ett år som en av mer enn 60 faste prosjektledere i Sykehuspartner.

- Noe av det beste med å være prosjektleder i Sykehuspartner er det store prosjektlederteamet og det at man virkelig satser på at vi skal utvikle oss. Vi lærer hele tiden nye ting gjennom utfordrende prosjekter, samlinger, «faglig fredag» eller når vi er ute på sykehusene og får se hvordan løsningene våre faktisk blir brukt.

Som prosjektleder i Sykehuspartner består jobben hennes av planlegging, oppfølging og kommunikasjon. Hun trekker frem viktigheten av forankring, evnen til å skape motivasjon og entusiasme, og finne ut hvilke gulrøtter som skal til for å få medarbeiderne til å bidra litt ekstra.

- Det er svært mange kompetente og kunnskapsrike folk i Sykehuspartner. En viktig oppgave for en prosjektleder er å bidra til å sette ting i et større sammenheng, slik at alle forstår helheten av hva vi skal levere. Og det er lett å motivere prosjektdeltakere for å gjøre en jobb for livsviktig IKT.

I sitt første år i Sykehuspartner har Maria Elisabeth ledet prosjekter som har oppgradert et laboratorieinformasjonssystem i Blodbanken og ett prosjekt som skal sikre bedre kontroll over programvarelisenser i Helse Sør-Øst.

- Prosjektet med lisenser virker kanskje litt langt fra pasientene, men samtidig vet jeg at det å redusere antallet unødvendige lisenser også er med på å gi en bedre helsetjeneste gjennom at Helse Sør-Øst kan bruke pengene der de trengs mest. Vi kan aldri si at vi som prosjektledere redder liv, men det er en god følelse å vite at jeg er med på å gi nordmenn en bedre helsetjeneste.


Hilde Skogstad Rolland er spesialrådgiver og delprosjektleder innen logistikk


Hilde har de siste to årene jobbet med anskaffelsen og implementeringen av det nye forsyningssenteret i Helse Sør-Øst. https://sykehuspartner.no/nyheter/hoytidelig-apning-av-nytt-forsyningssenter-i-helse-sor-ost Her har hun vært prosjektleder for flere delprosjekter og koordinator for store deler av prosjektet.
- Det ha vært et intenst år, men utrolig lærerikt og spennende å få være en del av et så stort prosjekt.
Med bakgrunn som Diplomøkonom med spesialisering i logistikk fra BI, har hun i flere år jobbet med ulike oppgaver knyttet til logistikkområdet i Sykehuspartner.
- Jeg har tidligere jobbet med oppfølging av leverandører og sykehusene vi leverer varer til, økonomi og rapportering.
Framover vil hun ha fokus på å følge opp sykehusene i Helse Sør-Øst som er de Sykehuspartner leverer varer og tjenester til. I dag leveres det forbruksmateriell for over 600 millioner kr årlig til sykehusene.
- Jeg håper å kunne følge kundene våre og jobbe tett med dem for å videreutvikle logistikktjenestene våre slik at de stadig blir bedre og mer effektive.


Jørgen Flaten er seksjonsleder for interne tjenester (Basistjenester)

Seksjonsleder Jørgen Flaten har over fem års ledererfaring fra ulike avdelinger og seksjoner i Sykehuspartner. Han har lang fartstid innenfor helse-IKT, som han har jobbet med de siste 15 årene. Nå leder han seksjon for Interne tjenester. Han er på listen over Norges 100 unge ledertalenter og nominert til prisen «Årets unge ledere 2017», sammen med Marthe Westlie i HRØR. (lenke til nyhetssaken på sykehuspartner.no)

Hva er dine viktigste oppgaver?
- Jeg ønsker å bygge lederstilen min på tillit, med hovedvekt på de ansattes ansvar, prestasjoner og egen utvikling. Jeg ønsker å legge til rette for at de ansatte skal få rom til å gjøre jobben sin på en god måte og jeg brenner for å se dem lykkes. Som mellomleder får jeg oppleve organisasjonens mangfold av gode leveranser, og jeg ser hvor langt mine kollegaer strekker seg hver eneste deg for å møte sykehusenes behov.

Hva er det beste med å være ansatt i Sykehuspartner?
- Vi har et stort fagmiljø med en enorm kompetanse innenfor generell IKT og helse-IKT. Når vi drar i samme retning og leverer gode tjenester til helseforetakene, gir det meg både arbeidsglede og en stolthet av å være en del av dette.  Gjennom dialogen med helseforetakene i forbindelse med bestillinger og endringer, og ikke minst gjennom beredskapshendelser og feilsituasjoner, får jeg stadige påminnelser om hvor viktige våre tjenester er for å understøtte pasientbehandlingen.

Hvordan jobber du med å skape verdi for kunden?
- Oppgaven min er blant annet å sørge for at mine kollegaer ser hvordan deres oppgaver og ansvarsområder påvirker sluttresultatet og arbeidshverdagen til helsepersonellet. Når du arbeider med infrastrukturtjenester kan du av og til få følelsen av at du er langt unna helse-IKT og virksomhetskritiske tjenester. Men sannheten er at vi ikke kunne levert disse kliniske tjenestene uten en bunnsolid grunnmur av infrastrukturtjenester. I siste omgang er det klinikerens opplevelse av kundetjenestene og hvordan disse støtter det daglige arbeidet ved sykehuset som er vårt felles mål.