Driftssenteret i Sykehuspartner 5 år

Denne uken feirer Driftssenteret i Sykehuspartner fem år med døgnkontinuerlig overvåking. Fra 4. etasje på Skøyen overvåkes over 1000 IKT-tjenester for helseforetakene i Helse Sør-Øst – døgnet rundt, hele året.

Operativt ansvarlig ved Driftssenteret foran overvåkningsskjermer.
Driftssenteret til Sykehuspartner HF overvåker over 1000 IKT-tjenester for helseforetakene i Helse Sør-Øst – døgnet rundt, hele året.

Driftssenteret i Sykehuspartner mottar varsler hele døgnet som gjør det mulig å gripe inn og ta tak i driftsforstyrrelser og feil før de blir kritiske. Det handler om at sykehusene, helsepersonellet og deres pasienter skal ha IT-systemer som fungerer når de trenger det, slik de trenger det.

Avverger kritiske feil

Driftssenteret overvåker servere, nettverk og andre komponenter knyttet til de mer enn 1000 IKT-tjenestene som inngår i Configuration Management Database (CMDB).

– Vi følger fortløpende med på de sentrale komponentene i viktige IKT-tjenester og gripe inn når de viser tegn til feil, forteller Kjetil Skinlo, som er leder for Driftssenteret i Sykehuspartner.

Når alarmen går kan Driftssenteret knytte alarmen til rett tjeneste og varsle rett faggruppe eller vaktlag og helseforetak. Hvis flere hendelser skjer samtidig, kan Driftssenteret prioritere hendelser og varsle basert på registrert kritikalitet og supportperiode på tjenesten.

50 vaktlag parat

12 medarbeidere går på skift som operativt ansvarlig (OpAns) på Driftssenteret. Rundt seg har de 50 vaktlag med medarbeidere fra ulike deler av virksomheten som kan kalles ut hvis situasjonen krever det. Sammen iverksetter de tiltak så raskt som mulig for å løse driftsforstyrrelsene slik at det ikke skal bli til kritiske hendelser eller beredskapshendelser.

Driftssenteret har i tillegg et eget utviklingsteam som setter opp og vedlikeholder overvåkning med tilhørende rutiner til tjenester basert på behovene for faggruppene.

– Dessverre oppstår det fortsatt kritiske hendelser. Men med et tett og effektivt samarbeid på Driftssenteret basert på god overvåkning, gode rutiner, mye erfaring og god samhandling er det mange driftsforstyrrelser som aldri blir til en kritisk hendelse, sier Kjetil Skinlo.

 

Kjetil Skinlo i Driftssenteret hos Sykehuspartner HF.

Kjetil Skinlo leder Driftssenteret i Sykehuspartner HF.