Elektronisk løsning gir økt testkapasitet på Covid-19

Rett før påske fikk OUS og AHUS i oppdrag å øke testkapasitet på Covid-19. For at kommunene skulle kunne rekvirere effektivt inn til disse laboratoriene måtte en løsning for elektronisk rekvirering erstatte dagens papirrekvirering. I september passerte vi 100 000 elektroniske rekvisisjoner sendt fra kommunene i Helse Sør-Øst.

Oppdraget om å øke testkapasiteten kom fra Helsedirektoratet via Helse Sør-Øst RHF.

– Vi startet umiddelbart arbeidet med å utvikle en rekvireringsportal hvor brukere i kommunen kan logge seg på med HelseID og rekvirere elektronisk direkte til helseforetakene, forteller Karsten Karlsen, teknisk ansvarlig for løsningen og seniorrådgiver i Integrasjonsutvikling i Sykehuspartner.

Kjerneteamet har bestått av prosjektleder Sanna Skepp og utvikler Tor Einar Wallin i tillegg til Karsten Karlsen. Videre er rekvireringsportalen et resultat av et godt samarbeid mellom flere enheter i Sykehuspartner med ressurser fra Integrasjonstjenester, Prosjekttjenester, Lab regional, Løsningsdesign og ROS, Tilgangskontroll, Service Managere, Identitetstjenester, Serverdrift og Sikkerhet.

Siden oppstart 8. juni har det blitt sendt inn over 105 000 rekvisisjoner fra kommunene i Helse Sør-Øst. Det sendes p.t. inn over 4 000 rekvisisjoner hver dag og løsningen skal nå implementeres videre i regionen. Løsningen har også blitt presentert til de andre helseregionene og Helse Midt Norge (HEMIT) har allerede tatt den i bruk.

Sparer mye tid i labmiljøene
Tilbakemeldingene fra labmiljøene på OUS og AHUS er positive. Spesielt tidsbesparelsen og økt sikkerhet i flere ulike operasjoner trekkes frem. Her er noen eksempler på tilbakemeldinger:

  • Vi trenger ikke matche prøve mot papirrekvisisjon ved mottak. Om det kommer mange prøver sammen kan dette ta mye tid. Prøvene kan nå settes direkte i stativ.
  • Økt pasientsikkerhet: muligheten for å gjøre feil ved manuell registrering elimineres. Alle opplysninger overføres direkte til laboratoriedatasystemet, og blir alltid korrekt. Vi slipper å forholde oss til dårlig utfylte papirrekvisisjoner, hvor vi tidligere måtte bruke tid på å finne riktig pasient og/eller riktig rekvirent.
  • Vi slipper å hente opp skannet bilde av rekvisisjonen for å lese kliniske opplysninger ved arbeid med prøver. All informasjon rekvirenten legger inn ved rekvirering ligger tilgjengelig i laboratoriedatasystemet.
  • Vi slipper å skanne papirrekvisisjonen og kontrollere at skanningen var vellykket og er overført laboratoriedatasystemet.
  • Vi slipper å arkivere papirrekvisisjonen og å administrere arkiv.

– Det estimeres at man i beste fall kan spare opptil 5 minutter pr. rekvisisjon. Det skulle tilsvare over 8000 timer spart, forteller Karsten Karlsen.

I tillegg sparer legene på kommunesiden verdifull tid, siden de slipper å bruke mertid på å skrive papirrekvisisjonene.

– Vi er nå i dialog med alle helseforetakene i regionen rundt videre implementering og utvidelse av funksjonalitet for å kunne sende revisjonene elektronisk til alle Mikrobiolog-systemer i Helse Sør-Øst. I uke 41 starter vi opp på Sykehuset i Østfold HF og Sykehuset i Vestfold, og etter det følger Sørlandet Sykehus HF og Sykehuset Innlandet HF, avslutter Karsten.

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside