En ny hverdag for de ansatte ved Oslo Universitetssykehus

Modernisering og omlegging av pc’er og nettverk på Oslo universitetssykehus går nå inn i siste fase. Ved utgangen av august er det skiftet ut over 14 500 stasjonære PCer, noe som tilsvarer over 90 % av alle stasjonære klienter på OUS.

Illustrasjonsfoto: Ullevål sykehus. Foto: Erik Lerbæk

De ansatte forteller om en ny hverdag med mer tid til pasientene og et raskere og mer pålitelig arbeidsverktøy.

Oslo universitetssykehus består av Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Ullevål sykehus og Aker sykehus. Sykehusene hadde opprinnelig forskjellige IKT-miljøer med mange ulike løsninger. I tillegg til gammel infrastruktur, var et økende antall kliniske applikasjoner utdatert og ikke tilrettelagt for samhandling. Det var nødvendig å skape en felles arbeidsplattform internt i Oslo universitetssykehus for å opprettholde stabil og sikker drift og støtte helseforetakets behov.

Omfattende arbeid

Arbeidet har pågått siden begynnelsen av 2015.  I tillegg til å skifte ut hele PC-parken, er nettverket modernisert og flere sikkerhetsløsninger innført for å beskytte klienter og tjenester på sykehuset mot trusler utenfra. Blant annet vil kun godkjente pc'er og terminaler få tilgang til det interne nettverket. Samtidig er brukernes rettigheter strammet inn, slik at det er kontroll på hva slags programvare som til enhver tid er installert på pc'ene.

Sikker print er i tillegg innført og med det unngås at papirer med pasientinformasjon kommer på avveier. Den nye printløsningen reduserer samtidig bruk av papir og antall skrivere på foretakene.  

- Siden oppstart er det brukt omlag 135 årsverk i prosjektet. Ansatte i helseforetaket, prosjektet og linjeressurser i Sykehuspartner har jobbet tett sammen. I så store og komplekse prosjekter er det helt avgjørende med god samhandling og godt teamarbeid, sier prosjektleder Arild Jacobsen i Sykehuspartner. 

Stor opprydning i applikasjoner

Det brukes i dag flere ulike applikasjoner for samme tjeneste på foretakene i regionen. Ved å samordne og redusere antallet applikasjoner, vil foretakene enklere kunne dele pasientinformasjon uansett hvor i regionen de arbeider.

Oslo universitetssykehus har allerede kommet godt i gang med å redusere antall applikasjoner, og erfaringene herfra skal bygges videre på i fellesskap i hele foretaksgruppen. Sykehuset hadde omlag 1500 ulike applikasjoner installert og av disse skal bare 605 videreføres på ny plattform. Den totale porteføljen er altså redusert med nesten to tredjedeler.  Både kartlegging og opprydning i applikasjoner er gjort i tett samarbeid med Oslo universitetssykehus.

Mobilt verktøy

Et stort fortrinn med den nye plattformen er at arbeidsflaten kan tilpasses ulike behov, basert på bruker, type PC og lokasjon. Det er for eksempel definert en felles arbeidsflate for alle brukere når de fysisk befinner seg på OUS, men dersom en ansatt kobler seg på via fjernaksess fra et annet sted med en bærbar pc, vil arbeidsflaten være tilpasset ansatte.

I tillegg er det etablert en ny fjernaksess-løsning for bærbare pc'er, for å gjenbruke komponenter som for eksempel ID-porten. Dette gjør at brukerne blant annet kan benytte egen Bank-ID for autentisering og innlogging fra en bærbar pc.

Fornøyde ansatte

Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra de ansatte om at hverdagen er blitt enklere. Oppstart og pålogging er gått fra minutter til sekunder. 

- Det er viktig at de kliniske systemene fungerer raskt og effektivt, slik at fokus blir på pasienten og ikke på en PC som fungerer dårlig, sier overlege Wahlqvist.

Tilbakemeldingene fra både ansatte ved Oslo universitetssykehus og Sykehuspartners brukerstøtte er at de opplever ny plattform som betydelig mer stabil og at antall henvendelser går ned.

Ulf Erik Madsbu, overlege avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Radiumhospitalet, sier at omleggingen gikk raskt og greit.

– Vi merket det knapt. Ny PC har hatt en positiv innvirkning på arbeidsdagen. Den er blitt rask og pålitelig, sier overlege Madsbu.

I løpet av september vil prosjektet rulle ut ca. 1100 bærbare klienter på ny plattform. Prosjektet skal etter planen avsluttes i oktober 2016.

Publisert første gang 19.09.2016