En viktig beslutning for fremtidens IKT-løsning i Helse Sør-Øst

Digital fornying er Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. I fornyingsstyret 4. juni ble det nye mandatet for infrastrukturmoderniseringen i Helse Sør-Øst vedtatt. – Dette er en av de viktigste milepælene innen IKT-området de siste årene, og det første konkrete steg mot én journal - og én felles løsning i regionen, sier Olav Berg, programleder for Infrastrukturmoderniseringsprogrammet og assisterende direktør for IKT-tjenester i Sykehuspartner.

Olav Berg, programleder for Infrastrukturmoderniseringsprogrammet (IMP) Foto: Cicilie Hennig-Till

Hva betyr endringen for sykehusene?

Sykehusene i Helse Sør-Øst kan se frem til moderne, mobil og fremtidsrettet infrastruktur som skal danne grunnmuren for alle regionale tjenester. I mellomtiden vil det bli investert minst mulig i arven, slik at ressursene kan prioriteres til en raskere modernisering. OUS og AHUS blir første foretak på den nye regionale plattformen i løpet av 2015.

Det skal etableres én gjennomgående regional applikasjons-, sikkerhets- og nettverksplattform for alle helseforetakene i regionen hvor foretakene gradvis fases inn i denne. 

- Man har nå besluttet at IKT-tjenestene i Helse Sør-Øst skal konsolideres, ikke kun standardiseres.  Infrastrukturen skal designes slik at det er mulig for andre programmer i Digital Fornying å legge felles applikasjoner på toppen av dette, for eksempel én DIPS-installasjon, istedenfor 11 ulike lokale varianter. - Dette er en svært viktig beslutning for helse IKT, sier Berg. I tillegg til at vi nå får konsoliderte løsninger, får vi en vesentlig mer kostnadseffektiv struktur.  En regional versjon av medisinske applikasjoner vil forenkle og effektivisere vedlikehold og videreutvikling.

 

Endring i alle programmandatene i Digital fornying

Frem til nå har alle de seks programmene i Digital fornying hatt ansvar for egen infrastruktur. Infrastrukturmoderniseringsprogrammet overtar nå design og bygging av all infrastruktur, også for de andre programmene i Digital fornying.  Årsaken er at det ikke er mulig å bygge en regional infrastruktur samtidig som eksisterende infrastruktur blir tilpasset lokalt hos helseforetakene og til de ulike programmene.

 

Følgende nye egenskaper er blant det som skal inngå i en fremtidsrettet infrastruktur

  • Større grad av utnyttelse og tilbud av skybaserte tjenester
  • Skalerbar og elastisk kapasitet
  • Mobilitet
  • Selvbetjening
  • Betaling etter forbruk

Saken ble først publisert 06.06.2014