Endringer i styret i Sykehuspartner HF

Herlof Nilssen er ny styreleder i Sykehuspartner HF, mens Hanne Tangen Nilsen og Øystein Mæland er nye eieroppnevnte styremedlemmer. Ny ansattvalgt representant i styret er Geir Sandtangen. Ut av styret går Morten Thorkildsen, som har vært styreleder siden 2017. 

Tidligere i år ble det vedtatt å utvide styrene i helseforetakene med to eieroppnevnte styremedlemmer og et styremedlem valgt av og blant de ansatte. Styret i Helse Sør-Øst RHF har på bakgrunn av dette nylig oppnevnt to nye styremedlemmer, men også ny styreleder i Sykehuspartner. Ny styreleder er Herlof Nilssen, som har 18 år bak seg som administrerende direktør i Helse Vest RHF.

I Helse Vest var han også styreleder i Helse Vest IKT AS fra 2004 til 2020.

Jeg ser frem til å gå inn som styreleder i Sykehuspartner. Selskapet er en svært sentral aktør i arbeidet med IKT-sikkerhet, med utvikling av IKT-løsningene i Helse Sør-Øst og med å digitalisere spesialisthelsetjenesten på Sør- og Østlandet. Jeg håper at min erfaring og bakgrunn kan være med på å løfte arbeidet videre fremover, sier påtroppende styreleder i Sykehuspartner Herlof Nilssen.

De nye styremedlemmene er Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge og tidligere styremedlem i styret til Akershus universitetssykehus HF og Øystein Mæland som er administrerende direktør ved Akershus universitetssykehus. Ny ansattrepresentant i styret er Geir Sandtangen, som inntil nå har vært 1. vararepresentant.

Det er alltid spennende å få inn nye medlemmer i styret og ikke minst ny styreleder. Det er utvilsomt svært kompetente mennesker som kommer inn i styret vårt og jeg ser frem til et godt samarbeid med den nye styrelederen og styret for øvrig. Samtidig ønsker jeg å benytte anledningen til å takke avtroppende styreleder, Morten Thorkildsen, for et meget godt samarbeid og hans viktige bidrag for utviklingen av Sykehuspartner, sier Gro Jære.

Jeg vil takke for et godt og utviklende samarbeid med Gro og resten av teamet. Sykehuspartner har de siste årene tatt store og viktige steg i riktig retning, og jeg er stolt av mye av det som er oppnådd siden 2017. Det har blitt gjort store grep på informasjonssikkerhet, standardisering og modernisering.

– Jeg er ikke i tvil om at Sykehuspartner vil spille en nøkkelrolle i den videre utviklingen av helsetjenester i Helse Sør-Øst, sier avtroppende styreleder Morten Thorkildsen. Han går nå inn som styremedlem i styret i Oslo universitetssykehus HF.

Den nye styresammensetningen er gjeldende fra mandag 14. desember 2020.